Karty przedmiotu

Poniżej publikujemy karty przedmiotu dla lektoratów języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Karty przedmiotu dla studiów I st.

Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022
dla następujących cyklów kształcenia:
2021.10-2024.09; 2021.10-2025.02, 2021.10-2025.09
studia stacjonarne
(format PDF/ZIP)
studia niestacjonarne
(format PDF/ZIP)
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021
dla następujących cyklów kształcenia:
2020.10-2023.09; 2020.10-2024.02, 2020.10-2024.09
W razie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii istnieje możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
studia stacjonarne
(format PDF/ZIP)
studia niestacjonarne
(format PDF/ZIP)
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020*
dla następujących cyklów kształcenia:
2019.10-2022.09; 2019.10-2023.02, 2019.10-2023.09
W razie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii istnieje możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
studia stacjonarne
(format PDF/ZIP)
studia niestacjonarne
(format PDF/ZIP)
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019
dla następujących cyklów kształcenia:
2018.10-2021.09; 2018.10-2022.02, 2018.10-2022.09
studia stacjonarne
(format PDF/ZIP)
studia niestacjonarne
(format PDF/ZIP)
Rok rozpoczęcia studiów 2017/2018
dla następujących cyklów kształcenia:
2017.10-2019.02, 2017.10-2019.09, 2018.03-2019.09
studia stacjonarne
(format PDF/ZIP)
studia niestacjonarne
(format ZIP/PDF)
Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017
dla następujących cyklów kształcenia:
2016.10-2019.09, 2016.10-2020.02, 2016.10-2020.09
studia stacjonarne
(format PDF/ZIP)
studia niestacjonarne
format ZIP/PDF)
Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016
dla następujących cyklów kształcenia:
2015.10-2018.09, 2015.10-2019.02, 2015.10-2019.09
studia stacjonarne
(format PDF/ZIP)
studia niestacjonarne
(format ZIP/PDF)
Rok rozpoczęcia studiów 2014/2015
dla następujących cyklów kształcenia:
2014.10-2017.09, 2014.10-2018.02, 2014.10-2018.09
studia stacjonarne
(format ZIP/PDF)
studia niestacjonarne
(format ZIP/PDF)

Karty przedmiotu dla studiów II st.

Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022
dla następujących cyklów kształcenia:
2021.10-2023.09
W razie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii istnieje możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
studia stacjonarne
(format ZIP/PDF)
studia niestacjonarne
(format ZIP/PDF)
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021
dla następujących cyklów kształcenia:
2020.10-2022.09
W razie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii istnieje możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
studia stacjonarne
(format ZIP/PDF)
studia niestacjonarne
(format ZIP/PDF)
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020
dla następujących cyklów kształcenia:
2019.10-2021.09
W razie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii istnieje możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
studia stacjonarne
(format ZIP/PDF)
studia niestacjonarne
(format ZIP/PDF)
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019
dla następujących cyklów kształcenia:
2018.10-2020.09
studia stacjonarne
(format ZIP/PDF)
studia niestacjonarne
(format ZIP/PDF)
Rok rozpoczęcia studiów 2017/2018
dla następujących cyklów kształcenia:
2017.10-2019.09
studia stacjonarne
(format ZIP/PDF)
studia niestacjonarne
(format ZIP/PDF)
Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017
dla następujących cyklów kształcenia:
2016.10-2018.09
studia stacjonarne
(format ZIP/PDF)
studia niestacjonarne
(format ZIP/PDF)
Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016
dla następujących cyklów kształcenia:
2015.10-2019.09
studia stacjonarne
(format ZIP/PDF)
studia niestacjonarne
(format ZIP/PDF)
Rok rozpoczęcia studiów 2014/2015
dla następujących cyklów kształcenia:
2014.10-2016.09
studia stacjonarne
(format ZIP/PDF)
studia niestacjonarne
(format ZIP/PDF)