Regulamin SJO

Niniejszy regulamin dotyczy zajęć z języków obcych prowadzonych przez Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskie.

Student Politechniki Koszalińskiej ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, przestrzegać go oraz na bieżąco śledzić informacje podawane na stronie SJO sjo.tu.koszalin.pl.

REGULAMIN REALIZACJI LEKTORATÓW JĘZYKÓW OBCYCH
PROWADZONYCH PRZEZ STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
z dnia 2 października 2020 r.

Załącznik nr 1
Procedura zmiany języka obcego studiowanego w ramach lektoratu na studiach 1 stopnia

Załącznik nr 2
Certyfikaty językowe uznawane przez Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej