Materiały dydaktyczne

  • Logistics – Joanna Stankiewicz-Majkowska
    Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Logistyka. Oparty jest na autentycznych materiałach dostępnych w Internecie. Powstał w ramach projektu „Dostępna Uczelnia – Politechnika Koszalińska” o numerze POWR.03.05.00-00-A018/20 dla celów edukacyjnych, niekomercyjnych.
    Słowa kluczowe: Logistyka, transport, infrastruktura logistyczna
    Link: Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej