Egzamin poprawkowy z języka angielskiego 2015/16

Uwaga studenci 2 roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia!

Egzamin poprawkowy z języków obcych odbędzie się w dniu 8 września 2016 r.  o godz. 9:00.

Lokalizacja i sale egzaminacyjne:

 

Nazwiska studentów wg. porządku alfabetycznego

Sala/Kampus

Egzaminatorzy

A-C

209E/Śn

mgr I. Sznajderska, mgr M. Wilk

D-J

109E/Śn

mgr J. Stankiewicz-Majkowska, mgr J. Konieczny

K-M

103B/Śn

mgr D. Korczyńska-Graj, mgr A. Muszyńska-Szymańska, mgr P. Trojanek

N-Z

202I/Śn

mgr M. Surówka, mgr A. Golusińska-Ćwiek, dr P. Parczewski, mgr R. Szymański, mgr A. Palonek

Przypominamy:
Zajmowanie miejsc w sali rozpoczyna się na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
Egzamin trwa 90 minut

Konsultacje w sesji egzaminacyjnej (sem. letni 2015/2016)

Konsultacje w sesji egzaminacyjnej w semestrze letnik roku akademickiego 2015/2016
dla języków: angielskiego, niemieckiegorosyjskiego

K-Kwiatkowskiego, R-Racławicka, Śn-Śniadeckich

Czytaj więcej...

IV Sesja egzaminacyjna TOEIC L&R dla studentów (2015/16) - przesunięta

W związku z niepełną liczbą kandydatów informujemy, że sesja egzaminacyjna zaplanowana na dzień 30.05.2016 została przesunięta na dzień 09.06.2016 na godz. 16:00.

Miejsce egzaminu pozostaje bez zmian.

Lista uczestników sesji egzaminacyjnej została już zamknięta.

Egzamin końcowy z języka obcego 2015/16

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2015/16

Na podstawie Regulaminu realizacji lektoratów języków obcych z dnia 27 stycznia 2016r. pkt.2 określono wymiar godzinowy zajęć z języków obcych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wynosi 120 godzin realizowanych w trakcie czterech semestrów (30 godzin/semestr, 2 pkt. ECTS/semestr). Lektorat rozpoczyna się na pierwszym semestrze studiów i kończy egzaminem po semestrze czwartym. Na zakończenie semestrów 1-3 student otrzymuje zaliczenie z oceną.

Czytaj więcej...

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2015/16

Uwaga studenci 2 roku pierwszego stopnia studiów stacjonarnych wszystkich kierunków oraz 3 roku pierwszego stopnia w Instytucie Wzornictwa.

W załączeniu znajduje się harmonogram sesji egzaminacyjnej dla lektoratów języków obcych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/16.

IV Sesja egzaminacyjna TOEIC L&R dla studentów (2015/16)

Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej (jako ośrodek egzaminacyjny EPA i partner ETS Global) informuje, że w dniu

30 maja 2016r. o godz. 16:00 w siedzibie SJO

planowane jest przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej TOEIC L&R dla studentów.

W celu dokonania zapisu na egzamin kandydaci proszeni są o osobiste zgłoszenie się do sekretariatu SJO najpóźniej do dnia 11 maja 2016r. z dowodem uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości 50 zł.

Czytaj więcej...