top
logo


Studium
Witamy na stronie Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej

 Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej to jednostka międzywydziałowa, której podstawowym zadaniem jest zapewnienie wszystkim studentom studiów I stopnia możliwości uzyskania certyfikatu językowego na poziomie B2 w ramach godzin dydaktycznych, przeznaczonych w planach studiów na lektorat języka obcego. Studenci studiów II i III stopnia mają możliwość doskonalenia umiejętności w języku obcym specjalistycznym, a ponadto mogą uczestniczyć w kursach przygotowujących do egzaminów międzynarodowych.

Oferta Studium obejmuje nauczanie pięciu języków - angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego - na poziomie zaawansowania od A1 do B2+ (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). 

Siedziba Studium mieści się przy ul. Kwiatkowskiego 6E, gdzie przeważnie odbywają się konsultacje. Zajęcia językowe prowadzone są w salach dydaktycznych poszczególnych wydziałów w grupach lektoratowych, które studenci I roku wybierają indywidualnie w trakcie elektronicznych zapisów na platformie USOS.

W zależności od kierunku i stopnia studiów oraz biegłości studentów, lektoraty mają charakter ogólnych kursów językowych (profil ogólnoakademicki) lub kursów specjalistycznych (profil techniczny lub ekonomiczny). Kursy te oparte są nie tylko na podręcznikach renomowanych wydawnictw krajowych i zagranicznych, ale również na materiałach autorskich, opracowanych i przetestowanych przez doświadczonych nauczycieli akademickich Studium.

Po ukończeniu obowiązkowego kursu na studiach I stopnia (w wymiarze 120 godzin), studenci przystępują do Uczelnianego Egzaminu Językowego, który ma formę pisemnego testu. Studenci mają obowiązek zdać UEJ przed ukończeniem studiów licencjackich.

 

bottom

AP(2008-2013) admin Powered by Joomla!