Harmonogram sesji egzaminacyjnej poprawkowej w semestrze letnim 2021/2022

– STUDIA NIESTACJONARNE –

 

EGZAMIN PISEMNY B2

*czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut

sobota 17.09.2022 godz. 9:00-10:30
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
Kwiatkowskiego / Aula Kwiatkowskiego / 414B
wszystkie kierunki wszystkie kierunki
Egzaminatorzy:
mgr M. Merkis
mgr  J. Stankiewicz-Majkowska
mgr R. Szymański
Egzaminatorzy:
mgr J. Patan
mgr A. Palonek

 

EGZAMIN B2 OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ USTNA

* Podczas zadania ustnego obowiązuje alfabetyczna kolejność nazwisk.
* Wyniki punktowe z egzaminu z części pisemnej i ustnej dostępne będą podczas konsultacji nauczycieli SJO

 

sobota 17.09.2022 godz. 11:00-14:00
JĘZYK ANGIELSKI
Egzaminatorzy Wydział Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Palonek Adam, Konieczny Jan WH 314B
Surówka Marzena, Korczyńska-Graj Dorota WNE 312B
Trojanek Piotr, Szymański Robert WILŚIG+WEII 416B
Merkis Małgorzata, Stankiewicz-Majkowska Joanna WM 414B

 

sobota 17.09.2022 godz. 11:00-12:00
JĘZYK NIEMIECKI
Egzaminatorzy Wydział Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Palonek Adam, Patan Joanna wszystkie 306B

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnej poprawkowej w semestrze letnim 2021/2022

– STUDIA STACJONARNE –

 

EGZAMIN PISEMNY B2

*czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut

środa 14.09.2022 godz. 9:00-10:30
JĘZYK ANGIELSKI
Kwiatkowskiego / Aula
wszystkie grupy
Egzaminatorzy:
mgr M. Merkis
mgr J. Konieczny
mgr P. Trojanek

 

EGZAMIN B2 OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ USTNA

* Podczas zadania ustnego obowiązuje alfabetyczna kolejność nazwisk.
* Wyniki punktowe z egzaminu z części pisemnej i ustnej dostępne będą podczas konsultacji nauczycieli SJO

 

środa 14.09.2022 godz. 11:00-14:00
JĘZYK ANGIELSKI – BLOK
Egzaminatorzy Nr grupy Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Merkis Małgorzata, Korczyńska-Graj Dorota 3, 9, 10, 16, 19 416B
Konieczny Jan, Stankiewicz-Majkowska Joanna 5, 6, 7, 8, 20 414B
Surówka Marzena, Szymański Robert 4, 11, 12, 17, 18 312B
Trojanek Piotr, Palonek Adam 1, 2, 13, 14, 15 314B
     

 

Egzamin końcowy poprawkowy z języków obcych 2021/2022

Uwaga studenci 2 roku
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
pierwszego stopnia!

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego i niemieckiego odbędzie się według poniższych terminów:

Forma studiów Data i godzina Egzamin
Studia stacjonarne 14.09.2022
godz. 09:00-14:00
część pisemna i ustna
   
Studia niestacjonarne 17.09.2022
godz. 09:00-13:00
część pisemna i ustna

* Szczegółowy plan z podziałem na sale zostanie opublikowany 7 dni przed egzaminem.

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2021/2022

– STUDIA STACJONARNE –

 

EGZAMIN PISEMNY B2

*czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut

wtorek 21.06.2022 godz. 9:00-10:30
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
Śniadeckich / Aula 101B Kwiatkowskiego / Aula Kwiatkowskiego / 414B
Gr. 3,4,5,6,8,9,10,15,16,17 Gr. 1,2,7,11,12,13,14,18,19,20 Gr. 1
Egzaminatorzy:
mgr A. Muszyńska- Szymańska
mgr R. Szymański
mgr J. Stankiewicz-Majkowska
mgr J. Konieczny
Egzaminatorzy:
mgr M. Merkis
mgr A. Golusińska-Ćwiek
mgr P. Trojanek
mgr D. Korczyńska-Graj
mgr I. Kahna
Egzaminatorzy:
mgr M. Wilk
mgr J. Patan
mgr A. Palonek

 

EGZAMIN B2 OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ USTNA

* Podczas zadania ustnego obowiązuje alfabetyczna kolejność nazwisk.
* Wyniki punktowe z egzaminu z części pisemnej i ustnej dostępne będą podczas konsultacji nauczycieli SJO

 

czwartek 23.06.2022 godz. 9:00-11:30
JĘZYK ANGIELSKI – BLOK I
Egzaminatorzy Nr grupy Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Merkis Małgorzata, Korczyńska-Graj Dorota 9, 10 416B
Golusińska-Ćwiek Anna, Konieczny Jan, Kahna Imen 5, 6 313B
Stankiewicz-Majkowska Joanna, Surówka Marzena 17, 18 312B
Trojanek Piotr, Szymański Robert 1, 2 314B
Palonek Adam, Muszyńska-Szymańska Anna 13, 14 407B

 

czwartek 23.06.2022 godz. 12:00-15:00
JĘZYK ANGIELSKI – BLOK II
Egzaminatorzy Nr grupy Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Merkis Małgorzata, Korczyńska-Graj Dorota 11, 12 416B
Golusińska-Ćwiek Anna, Konieczny Jan 7, 8 313B
Stankiewicz-Majkowska Joanna, Surówka Marzena 19, 20 312B
Trojanek Piotr, Szymański Robert, Kahna Imen 3, 4 314B
Palonek Adam, Muszyńska-Szymańska Anna 15, 16 407B

 

czwartek 23.06.2022 godz. 9:00-11:30
JĘZYK NIEMIECKI
Egzaminatorzy Nr grupy Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Wilk Małgorzata, Patan Joanna Gr. 1 212A

 


 

– STUDIA NIESTACJONARNE –

 

EGZAMIN PISEMNY B2

*czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut

sobota 25.06.2022 godz. 9:00-10:30
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
Kwiatkowskiego / Aula Kwiatkowskiego / 414B
wszystkie kierunki wszystkie kierunki
Egzaminatorzy:
mgr A. Golusińska-Ćwiek
mgr P. Trojanek
mgr. D. Korczyńska-Graj
mgr A. Muszyńska- Szymańska
mgr R. Szymański
mgr Imen Kahna
Egzaminatorzy:
mgr M. Małgorzata Wilk
mgr J. Patan
mgr A. Palonek

 

EGZAMIN B2 OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ USTNA

* Podczas zadania ustnego obowiązuje alfabetyczna kolejność nazwisk.
* Wyniki punktowe z egzaminu z części pisemnej i ustnej dostępne będą podczas konsultacji nauczycieli SJO

 

sobota 25.06.2022 godz. 11:00-15:00
JĘZYK ANGIELSKI
Egzaminatorzy Wydział Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Golusińska-Ćwiek Anna, Muszyńska-Szymańska Anna WNE
(Logistyka+Ekonomia)
420A
Palonek Adam, Konieczny Jan WNE
(FiR+Zarządzanie B-Ł)
314B
Surówka Marzena, Korczyńska-Graj Dorota WEII +WNE
(Zarządzanie M-Z)
312B
Trojanek Piotr, Szymański Robert, Kahna Imen WILŚIG+WH 416B
Merkis Małgorzata, Stankiewicz-Majkowska Joanna WM 212A

 

sobota 25.06.2022 godz. 11:00-12:00
JĘZYK NIEMIECKI
Egzaminatorzy Wydział Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Wilk Małgorzata, Patan Joanna wszystkie 414B

Egzamin końcowy z języków obcych 2021/2022

Uwaga studenci 2 roku
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
pierwszego stopnia!

Egzamin z języka angielskiego i niemieckiego odbędzie się według poniższych terminów:

Forma studiów Data i godzina Egzamin
Studia stacjonarne 21.06.2022
godz. 09:00-11:00
część pisemna
23.06.2022
godz. 09:00-15:00
część ustna
Studia niestacjonarne 25.06.2022
godz. 09:00-15:00
część pisemna i ustna

* Szczegółowy plan z podziałem na sale i kierunki zostanie opublikowany 7 dni przed egzaminem.