Kierownictwo

Studium Języków Obcych
Politechnika Koszalińska
ul. Kwiatkowskiego 6e  (pokój 306B)
75-343 Koszalin

Studium Języków Obcych zarządzane jest przez Kierownika Studium,
podlega pod Prorektora ds. Kształcenia.

 

 

Kierownik: mgr Joanna Patan
tel. 94 343 91 31
fax. 94 343 92 06
e-mail: sjo@tu.koszalin.pl
e-mail: joanna.patan@tu.koszalin.pl

 

Kompetencje i zadania kierownika:
1) Współpraca z innymi jednostkami Uczelni w opracowywaniu projektów szczegółowych programów nauczania języków obcych na potrzeby kierunków studiów i studiów doktoranckich;
2) Zapewnienie odpowiednich warunków techniczno-kadrowych dla realizacji programu nauczania języków obcych;
3) Przydział pracownikom studium zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów prowadzonych przez Uczelnię;
4) Planowanie zajęć dydaktycznych i organizacyjnych pracowników studium, zapewnienie zastępstw, organizacja ich czasu pracy;
5) Kontrolowanie i rozliczanie zadań dydaktycznych realizowanych przez pracowników;
6) Organizowanie procesu podnoszenia kwalifikacji pracowników badawczych i dydaktycznych i dydaktyczno-badawczych;
7) Unowocześnianie technik i metod kształcenia;
8) Prowadzenie analizy wyników osiąganych w nauczaniu języków obcych oraz opracowywanie odpowiednich wniosków w tym zakresie;
9) Prowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych z języków obcych.

Uchwała Nr 1/2014 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania kierownika Studium Języków Obcych

 

 

Zastępca kierownika: mgr Marzena Surówka
tel. 94 343 91 98
fax. 94 343 92 06
e-mail: sjo@tu.koszalin.pl
e-mail: marzena.surowka@tu.koszalin.pl