Egzaminy

Harmonogram sesji egzaminacyjnej poprawkowej w semestrze letnim 2022/2023

– STUDIA STACJONARNE –
EGZAMIN B2

– PISEMNY – 

*czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut

wtorek 05.09.2023 godz. 09:00-10:30
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
Kwiatkowskiego / Aula Kwiatkowskiego / 313A Kwiatkowskiego / 414B
wszystkie grupy dla studentów powtarzających JA4 (według imiennej listy) Gr. 1
Egzaminatorzy:
mgr  M. Merkis
mgr P. Trojanek
mgr A. Muszyńska-Szymańska
mgr M. Wasiak
Egzaminatorzy:
mgr J. Stankiewicz-Majkowska
mgr R. Szymański
mgr D. Korczyńska-Graj
Egzaminatorzy:
mgr M. Wilk
mgr. J. Patan
mgr A. Palonek

 

– CZĘŚĆ USTNA –
OBOWIĄZKOWA

* Podczas zadania ustnego obowiązuje alfabetyczna kolejność nazwisk.
* Wyniki punktowe z egzaminu z części pisemnej i ustnej dostępne będą podczas konsultacji nauczycieli SJO

05.09.2023 godz. 11:00-15:00
JĘZYK ANGIELSKI
EGZAMINATORZY Nazwiska studentów wg. porządku alfabetycznego NUMER SALI/ Kampus Kwiatkowskiego
Surówka Marzena,  Wasiak Mateusz A-H 416B
Muszyńska-Szymańska Anna, Trojanek Piotr I-Ł 314B
Stankiewicz-Majkowska Joanna,  Palonek Adam M-R 312B
Merkis Małgorzata, Korczyńska-Graj Dorota, S-Z 313B
Konieczny Jan, Szymański Robert,  Golusińska-Ćwiek Anna Studenci powtarzający JA4 (według imiennej listy) 407B

 

05.09.2023 godz. 11:00-13:00
JĘZYK NIEMIECKI
EGZAMINATORZY NUMER GRUPY NUMER SALI/ Kampus Kwiatkowskiego
Wilk Małgorzata, Patan Joanna wszyscy studenci 414B

 


– STUDIA NIESTACJONARNE –
EGZAMIN B2

 

– PISEMNY – 

*czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut

sobota 09.09.2023 godz. 9:00-10:30
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
Kwiatkowskiego / Aula Kwiatkowskiego / 313A Kwiatkowskiego / 414B
wszystkie kierunki dla studentów powtarzających JA4 (według imiennej listy) wszystkie kierunki
Egzaminatorzy:
mgr M. Merkis
mgr D. Korczyńska-Graj
mgr A. Muszyńska- Szymańska
mgr R. Szymański
Egzaminatorzy:
mgr J. Stankiewicz- Majkowska
mgr P. Trojanek
mgr M. Wasiak
Egzaminatorzy:
mgr M. Wilk
mgr J. Patan
mgr A. Palonek

– CZĘŚĆ USTNA –
OBOWIĄZKOWA

* Podczas zadania ustnego obowiązuje alfabetyczna kolejność nazwisk.
* Wyniki punktowe z egzaminu z części pisemnej i ustnej dostępne będą podczas konsultacji nauczycieli SJO

09.09.2023 godz. 11:00-15:00
JĘZYK ANGIELSKI
EGZAMINATORZY Nazwiska studentów wg. porządku alfabetycznego NUMER SALI/ Kampus Kwiatkowskiego
Palonek Adam, Korczyńska-Graj Dorota  A-J 416B
Golusińska-Ćwiek Anna, Muszyńska-Szymańska Anna K-P 107B
Merkis Małgorzata, Stankiewicz-Majkowska Joanna  R-Z 314B
Trojanek Piotr, Wasiak Mateusz Studenci powtarzający JA4 (według imiennej listy) 313B
Surówka Marzena,  Szymański Robert Studenci powtarzający JA4 (według imiennej listy) 312B

 

09.09.2023 godz. 11:00-13:00
JĘZYK NIEMIECKI 
EGZAMINATORZY WYDZIAŁ NUMER SALI/ Kampus Kwiatkowskiego
Wilk Małgorzata, Patan Joanna wszystkie 414B

 

Egzamin poprawkowy B2 z języków obcych 2022/2023

Uwaga studenci 2 roku
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
pierwszego stopnia!

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego i niemieckiego dla studentów wszystkich kierunków odbędzie się według poniższych terminów w Kampusie przy ulicy Kwiatkowskiego:

Forma studiów Data i godzina Egzamin
Studia stacjonarne 05.09.2023
godz. 09:00-15:00
część pisemna i ustna
Studia niestacjonarne 09.09.2023
godz. 09:00-15:00
część pisemna i ustna

* Szczegółowy plan z podziałem na sale zostanie opublikowany 7 dni przed egzaminem.

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2022/2023

– STUDIA STACJONARNE –
EGZAMIN B2

– PISEMNY – 

*czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut

poniedziałek 26.06.2023 godz. 10:00-11:30
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
Śniadeckich / Aula 202 I Kwiatkowskiego / Aula Kwiatkowskiego / 20A Kwiatkowskiego / 414B
Gr.2,4,5,6,11,12,13,14 Gr. 1,3,7,8,9,10,15 dla studentów powtarzających JA4 (według imiennej listy) Gr. 1
Egzaminatorzy:
mgr A. Muszyńska- Szymańska
mgr R. Szymański
mgr M. Wasiak
mgr M. Merkis
Egzaminatorzy:
mgr A. Golusińska-Ćwiek
mgr P. Trojanek
mgr D. Korczyńska-Graj
Egzaminatorzy:
mgr J. Stankiewicz-Majkowska
mgr J. Konieczny
Egzaminatorzy:
mgr M. Wilk
mgr. J. Patan
mgr A. Palonek

 

– CZĘŚĆ USTNA –
OBOWIĄZKOWA

* Podczas zadania ustnego obowiązuje alfabetyczna kolejność nazwisk.
* Wyniki punktowe z egzaminu z części pisemnej i ustnej dostępne będą podczas konsultacji nauczycieli SJO

27.06.2023 godz. 9:00-11:30
JĘZYK ANGIELSKI – BLOK I
EGZAMINATORZY NUMER GRUPY NUMER SALI/ Kampus Kwiatkowskiego
Merkis Małgorzata, Korczyńska-Graj Dorota, 3, 4 416B
Konieczny Jan, Muszyńska-Szymańska Anna 7,8 313B
Stankiewicz-Majkowska Joanna, Wasiak Mateusz 5,6 312B
Trojanek Piotr, Szymański Robert 9,10 314B
Palonek Adam, Golusińska-Ćwiek Anna 1,2 407B

 

27.06.2023 godz. 12:00-15:00
JĘZYK ANGIELSKI – BLOK II
EGZAMINATORZY NUMER GRUPY NUMER SALI/ Kampus Kwiatkowskiego
Merkis Małgorzata, Korczyńska-Graj Dorota 11 416B
Golusińska-Ćwiek Anna, Konieczny Jan 12 313B
Trojanek Piotr, Surówka Marzena 15 312B
Szymański Robert, Stankiewicz-Majkowska Joanna 13,14 314B
Palonek Adam, Muszyńska-Szymańska Anna,
Wasiak Mateusz
Studenci powtarzający JA4 (według imiennej listy) 407B

 

27.06.2023 godz. 9:00-11:30
JĘZYK NIEMIECKI
EGZAMINATORZY NUMER GRUPY NUMER SALI/ Kampus Kwiatkowskiego
Wilk Małgorzata, Patan Joanna Gr. 1 414B

 


– STUDIA NIESTACJONARNE –
EGZAMIN B2

 

– PISEMNY – 

*czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut

sobota 01.07.2023 godz. 9:00-10:30
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
Kwiatkowskiego / Aula Kwiatkowskiego / 20A Kwiatkowskiego / 414B
wszystkie kierunki dla studentów powtarzających JA4 (według imiennej listy) wszystkie kierunki
Egzaminatorzy:
mgr M. Merkis
mgr D. Korczyńska-Graj
mgr A. Muszyńska- Szymańska
mgr R. Szymański
mgr M. Wasiak
Egzaminatorzy:
mgr A. Golusińska-Ćwiek
mgr P. Trojanek
Egzaminatorzy:
mgr M. Wilk
mgr J. Patan
mgr A. Palonek

– CZĘŚĆ USTNA –
OBOWIĄZKOWA

* Podczas zadania ustnego obowiązuje alfabetyczna kolejność nazwisk.
* Wyniki punktowe z egzaminu z części pisemnej i ustnej dostępne będą podczas konsultacji nauczycieli SJO

01.07.2023 godz. 11:00-15:00
JĘZYK ANGIELSKI – BLOK I
EGZAMINATORZY WYDZIAŁ NUMER SALI/ Kampus Kwiatkowskiego
Golusińska-Ćwiek Anna, Muszyńska-Szymańska Anna WNE (FiR+Logistyka) 614A
Palonek Adam, Korczyńska-Graj Dorota WNE (Zarządzanie+TiR) 314B
Surówka Marzena, Konieczny Jan, Wasiak Mateusz WEII +studenci powtarzający JA4 (według imiennej listy) 312B
Trojanek Piotr, Szymański Robert WILŚIG+WH 416B
Merkis Małgorzata, Stankiewicz-Majkowska Joanna WM 615A

 

01.07.2023 godz. 11:00-13:00
JĘZYK NIEMIECKI – BLOK II
EGZAMINATORZY WYDZIAŁ NUMER SALI/ Kampus Kwiatkowskiego
Wilk Małgorzata, Patan Joanna wszystkie 414B

Egzamin końcowy B2 z języków obcych 2022/2023

Uwaga studenci 2 roku
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
pierwszego stopnia!

Egzamin z języka angielskiego i niemieckiego odbędzie się według poniższych terminów:

Forma studiów Data i godzina Egzamin
Studia stacjonarne 26.06.2023
godz. 10:00-12:00
część pisemna
27.06.2023
godz. 09:00-15:00
część ustna
Studia niestacjonarne 01.07.2023
godz. 09:00-15:00
część pisemna i ustna

* Szczegółowy plan z podziałem na sale i kierunki zostanie opublikowany 7 dni przed egzaminem.

 

Kolejny egzamin TOEIC® Listening&Reading za nami

2 grudnia 2022 roku w Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej, które jest Akredytowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym ETS Global odbył się egzamin TOEIC® Listening&Reading.

Po ponad 2 letniej przerwie studenci i pracownicy Politechniki Koszalińskiej ponownie przystąpili do cyklicznego egzaminu sprawdzającego poziom biegłości z języka angielskiego. Podczas trwającego 120 minut testu 22 uczestników zmagało się z dwoma komponentami: rozumienia ze słuchu (listening comprehension) oraz rozumienia tekstu pisanego (reading comprehension).

TOEIC® jest organizowany przez SJO od 2014 roku, a kolejne roczniki studentów oraz pracownicy z entuzjazmem podchodzą do potwierdzania swoich kwalifikacji językowych.
Znany pod nazwą test TOEIC®, którego wydawcą i właścicielem jest uznana organizacja non-profit ETS – Educational Testing Service umożliwia potwierdzenie swoich zdolności lingwistycznych na wszystkich poziomach biegłości językowej.

Wyniki i certyfikaty uczestnicy otrzymają w okresie około dwóch tygodni.

Kolejna sesja odbędzie się już w lutym 2023 roku na którą serdecznie zapraszamy.

Harmonogram sesji egzaminacyjnej poprawkowej w semestrze letnim 2021/2022

– STUDIA NIESTACJONARNE –

 

EGZAMIN PISEMNY B2

*czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut

sobota 17.09.2022 godz. 9:00-10:30
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
Kwiatkowskiego / Aula Kwiatkowskiego / 414B
wszystkie kierunki wszystkie kierunki
Egzaminatorzy:
mgr M. Merkis
mgr  J. Stankiewicz-Majkowska
mgr R. Szymański
Egzaminatorzy:
mgr J. Patan
mgr A. Palonek

 

EGZAMIN B2 OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ USTNA

* Podczas zadania ustnego obowiązuje alfabetyczna kolejność nazwisk.
* Wyniki punktowe z egzaminu z części pisemnej i ustnej dostępne będą podczas konsultacji nauczycieli SJO

 

sobota 17.09.2022 godz. 11:00-14:00
JĘZYK ANGIELSKI
Egzaminatorzy Wydział Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Palonek Adam, Konieczny Jan WH 314B
Surówka Marzena, Korczyńska-Graj Dorota WNE 312B
Trojanek Piotr, Szymański Robert WILŚIG+WEII 416B
Merkis Małgorzata, Stankiewicz-Majkowska Joanna WM 414B

 

sobota 17.09.2022 godz. 11:00-12:00
JĘZYK NIEMIECKI
Egzaminatorzy Wydział Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Palonek Adam, Patan Joanna wszystkie 306B

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnej poprawkowej w semestrze letnim 2021/2022

– STUDIA STACJONARNE –

 

EGZAMIN PISEMNY B2

*czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut

środa 14.09.2022 godz. 9:00-10:30
JĘZYK ANGIELSKI
Kwiatkowskiego / Aula
wszystkie grupy
Egzaminatorzy:
mgr M. Merkis
mgr J. Konieczny
mgr P. Trojanek

 

EGZAMIN B2 OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ USTNA

* Podczas zadania ustnego obowiązuje alfabetyczna kolejność nazwisk.
* Wyniki punktowe z egzaminu z części pisemnej i ustnej dostępne będą podczas konsultacji nauczycieli SJO

 

środa 14.09.2022 godz. 11:00-14:00
JĘZYK ANGIELSKI – BLOK
Egzaminatorzy Nr grupy Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Merkis Małgorzata, Korczyńska-Graj Dorota 3, 9, 10, 16, 19 416B
Konieczny Jan, Stankiewicz-Majkowska Joanna 5, 6, 7, 8, 20 414B
Surówka Marzena, Szymański Robert 4, 11, 12, 17, 18 312B
Trojanek Piotr, Palonek Adam 1, 2, 13, 14, 15 314B
     

 

Egzamin końcowy poprawkowy z języków obcych 2021/2022

Uwaga studenci 2 roku
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
pierwszego stopnia!

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego i niemieckiego odbędzie się według poniższych terminów:

Forma studiów Data i godzina Egzamin
Studia stacjonarne 14.09.2022
godz. 09:00-14:00
część pisemna i ustna
   
Studia niestacjonarne 17.09.2022
godz. 09:00-13:00
część pisemna i ustna

* Szczegółowy plan z podziałem na sale zostanie opublikowany 7 dni przed egzaminem.

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2021/2022

– STUDIA STACJONARNE –

 

EGZAMIN PISEMNY B2

*czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut

wtorek 21.06.2022 godz. 9:00-10:30
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
Śniadeckich / Aula 101B Kwiatkowskiego / Aula Kwiatkowskiego / 414B
Gr. 3,4,5,6,8,9,10,15,16,17 Gr. 1,2,7,11,12,13,14,18,19,20 Gr. 1
Egzaminatorzy:
mgr A. Muszyńska- Szymańska
mgr R. Szymański
mgr J. Stankiewicz-Majkowska
mgr J. Konieczny
Egzaminatorzy:
mgr M. Merkis
mgr A. Golusińska-Ćwiek
mgr P. Trojanek
mgr D. Korczyńska-Graj
mgr I. Kahna
Egzaminatorzy:
mgr M. Wilk
mgr J. Patan
mgr A. Palonek

 

EGZAMIN B2 OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ USTNA

* Podczas zadania ustnego obowiązuje alfabetyczna kolejność nazwisk.
* Wyniki punktowe z egzaminu z części pisemnej i ustnej dostępne będą podczas konsultacji nauczycieli SJO

 

czwartek 23.06.2022 godz. 9:00-11:30
JĘZYK ANGIELSKI – BLOK I
Egzaminatorzy Nr grupy Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Merkis Małgorzata, Korczyńska-Graj Dorota 9, 10 416B
Golusińska-Ćwiek Anna, Konieczny Jan, Kahna Imen 5, 6 313B
Stankiewicz-Majkowska Joanna, Surówka Marzena 17, 18 312B
Trojanek Piotr, Szymański Robert 1, 2 314B
Palonek Adam, Muszyńska-Szymańska Anna 13, 14 407B

 

czwartek 23.06.2022 godz. 12:00-15:00
JĘZYK ANGIELSKI – BLOK II
Egzaminatorzy Nr grupy Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Merkis Małgorzata, Korczyńska-Graj Dorota 11, 12 416B
Golusińska-Ćwiek Anna, Konieczny Jan 7, 8 313B
Stankiewicz-Majkowska Joanna, Surówka Marzena 19, 20 312B
Trojanek Piotr, Szymański Robert, Kahna Imen 3, 4 314B
Palonek Adam, Muszyńska-Szymańska Anna 15, 16 407B

 

czwartek 23.06.2022 godz. 9:00-11:30
JĘZYK NIEMIECKI
Egzaminatorzy Nr grupy Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Wilk Małgorzata, Patan Joanna Gr. 1 212A

 


 

– STUDIA NIESTACJONARNE –

 

EGZAMIN PISEMNY B2

*czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut

sobota 25.06.2022 godz. 9:00-10:30
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
Kwiatkowskiego / Aula Kwiatkowskiego / 414B
wszystkie kierunki wszystkie kierunki
Egzaminatorzy:
mgr A. Golusińska-Ćwiek
mgr P. Trojanek
mgr. D. Korczyńska-Graj
mgr A. Muszyńska- Szymańska
mgr R. Szymański
mgr Imen Kahna
Egzaminatorzy:
mgr M. Małgorzata Wilk
mgr J. Patan
mgr A. Palonek

 

EGZAMIN B2 OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ USTNA

* Podczas zadania ustnego obowiązuje alfabetyczna kolejność nazwisk.
* Wyniki punktowe z egzaminu z części pisemnej i ustnej dostępne będą podczas konsultacji nauczycieli SJO

 

sobota 25.06.2022 godz. 11:00-15:00
JĘZYK ANGIELSKI
Egzaminatorzy Wydział Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Golusińska-Ćwiek Anna, Muszyńska-Szymańska Anna WNE
(Logistyka+Ekonomia)
420A
Palonek Adam, Konieczny Jan WNE
(FiR+Zarządzanie B-Ł)
314B
Surówka Marzena, Korczyńska-Graj Dorota WEII +WNE
(Zarządzanie M-Z)
312B
Trojanek Piotr, Szymański Robert, Kahna Imen WILŚIG+WH 416B
Merkis Małgorzata, Stankiewicz-Majkowska Joanna WM 212A

 

sobota 25.06.2022 godz. 11:00-12:00
JĘZYK NIEMIECKI
Egzaminatorzy Wydział Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Wilk Małgorzata, Patan Joanna wszystkie 414B

Egzamin końcowy z języków obcych 2021/2022

Uwaga studenci 2 roku
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
pierwszego stopnia!

Egzamin z języka angielskiego i niemieckiego odbędzie się według poniższych terminów:

Forma studiów Data i godzina Egzamin
Studia stacjonarne 21.06.2022
godz. 09:00-11:00
część pisemna
23.06.2022
godz. 09:00-15:00
część ustna
Studia niestacjonarne 25.06.2022
godz. 09:00-15:00
część pisemna i ustna

* Szczegółowy plan z podziałem na sale i kierunki zostanie opublikowany 7 dni przed egzaminem.