Certyfikat ACERT®

Certyfikat ACERT z języka angielskiego na poziomie B2 – terminy egzaminów

CERTYFIKOWANY EGZAMIN ACERT

Studium Języków Obcych w semestrze letnim 2022/2023 przystąpiło do pilotażowego programu, w ramach którego dla chętnych studentów czwartego semestru pierwszego stopnia studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych będzie zorganizowany egzamin ACERT z języka angielskiego na poziomie B2.

ACERT to ogólnopolski, akademicki certyfikat dający możliwość poświadczenia znajomości języka obcego ogólnego oraz specjalistycznego wydawany przez uczelnie zrzeszone w Stowarzyszeniu Akademickich Ośrodków
Nauczania Języków Obcych SERMO.

Od roku 2014 studenci szkół wyższych w Polsce mogą przystępować do egzaminu z języka obcego, który potwierdzany jest certyfikatem zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego CEFR. 

SERMO, CercleS, NULTE
Certyfikat ACERT jest wydawany przez uczelnie zrzeszone w SERMOStowarzyszeniu Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych. Stowarzyszenie jest członkiem międzynarodowej konfederacji CercleS – European Confederation of Language Centres in Higher Education. Wysoką jakość egzaminu gwarantują procedury opracowane przez ekspertów z NULTE – Network of University Language Testers in Europe, działającej pod parasolem CercleS. Certyfikat ACERT jest cenną alternatywą dla egzaminów zewnętrznych. Kontynuuj czytanie