Harmonogram sesji egzaminacyjnej poprawkowej w semestrze letnim 2021/2022

– STUDIA NIESTACJONARNE –

 

EGZAMIN PISEMNY B2

*czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut

sobota 17.09.2022 godz. 9:00-10:30
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
Kwiatkowskiego / Aula Kwiatkowskiego / 414B
wszystkie kierunki wszystkie kierunki
Egzaminatorzy:
mgr M. Merkis
mgr  J. Stankiewicz-Majkowska
mgr R. Szymański
Egzaminatorzy:
mgr J. Patan
mgr A. Palonek

 

EGZAMIN B2 OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ USTNA

* Podczas zadania ustnego obowiązuje alfabetyczna kolejność nazwisk.
* Wyniki punktowe z egzaminu z części pisemnej i ustnej dostępne będą podczas konsultacji nauczycieli SJO

 

sobota 17.09.2022 godz. 11:00-14:00
JĘZYK ANGIELSKI
Egzaminatorzy Wydział Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Palonek Adam, Konieczny Jan WH 314B
Surówka Marzena, Korczyńska-Graj Dorota WNE 312B
Trojanek Piotr, Szymański Robert WILŚIG+WEII 416B
Merkis Małgorzata, Stankiewicz-Majkowska Joanna WM 414B

 

sobota 17.09.2022 godz. 11:00-12:00
JĘZYK NIEMIECKI
Egzaminatorzy Wydział Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Palonek Adam, Patan Joanna wszystkie 306B