Harmonogram sesji egzaminacyjnej poprawkowej w semestrze letnim 2021/2022

– STUDIA STACJONARNE –

 

EGZAMIN PISEMNY B2

*czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut

środa 14.09.2022 godz. 9:00-10:30
JĘZYK ANGIELSKI
Kwiatkowskiego / Aula
wszystkie grupy
Egzaminatorzy:
mgr M. Merkis
mgr J. Konieczny
mgr P. Trojanek

 

EGZAMIN B2 OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ USTNA

* Podczas zadania ustnego obowiązuje alfabetyczna kolejność nazwisk.
* Wyniki punktowe z egzaminu z części pisemnej i ustnej dostępne będą podczas konsultacji nauczycieli SJO

 

środa 14.09.2022 godz. 11:00-14:00
JĘZYK ANGIELSKI – BLOK
Egzaminatorzy Nr grupy Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Merkis Małgorzata, Korczyńska-Graj Dorota 3, 9, 10, 16, 19 416B
Konieczny Jan, Stankiewicz-Majkowska Joanna 5, 6, 7, 8, 20 414B
Surówka Marzena, Szymański Robert 4, 11, 12, 17, 18 312B
Trojanek Piotr, Palonek Adam 1, 2, 13, 14, 15 314B