Rejestracja na lektoraty z języków obcych na semestr zimowy 2022/2023

UWAGA STUDENCI 1 i 2 ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH
I STOPNIA WSZYSTKICH KIERUNKÓW*!
(*nie dotyczy studentów Filologii Angielskiej i Germańskiej,
Inżynierii i Automatyzacji w Przemyśle Drzewnym
oraz Sieci i Instalacji Budowlanych 1 roku)

Rejestracja elektroniczna na lektoraty
z języków obcych w systemie USOS na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023
– rozpocznie się w dniu 19.09.2022r. od godziny 10:00
i zakończy w dniu 01.10.2022r. o godzinie 23:59.

Rejestracja jest obowiązkowa!
Studenci rejestrują się na jeden język.
Do wyboru: język angielski, język niemiecki oraz język rosyjski.

Studenci na kierunkach:
– Informatyka
– Mechatronika
muszą zarejestrować się wyłącznie na język angielski.