Zaproszenie na kurs języka angielskiego dla uczniów szkół średnich (2018/19)

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich do uczestnictwa w kursie języka angielskiego.

Skutecznie przygotowujemy do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Doświadczenie i wiedza lektorów naszej Uczelni będą gwarancją sukcesu w nauczaniu języka obcego.

Czas trwania:
dwa semestry

Zajęcia:
w dziesięcioosobowej grupie w nowoczesnej sali multimedialnej

Termin:
środa 16:00-17:30

Miejsce:
sala 414B, budynek Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6E w Koszalinie

Cena za 40 godzin:
– wpłata jednorazowa 640 zł
– lub 2 raty po 335 zł (670 zł)
* Podręczniki nie są wliczone w cenę kursu.

Zgłoszenia:
w formie elektronicznej na adres e-mail: sjo@tu.koszalin.pl
– lub osobiście w sekretariacie SJO w godzinach 8:00-15:00 do 14-go października 2018.

O uruchomieniu grup kursowych i spotkaniu organizacyjnym  zostaniecie Państwo powiadomieni drogą mailową.