Harmonogram sesji egzaminacyjnej poprawkowej w semestrze letnim 2022/2023

– STUDIA STACJONARNE –
EGZAMIN B2

– PISEMNY – 

*czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut

wtorek 05.09.2023 godz. 09:00-10:30
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
Kwiatkowskiego / Aula Kwiatkowskiego / 313A Kwiatkowskiego / 414B
wszystkie grupy dla studentów powtarzających JA4 (według imiennej listy) Gr. 1
Egzaminatorzy:
mgr  M. Merkis
mgr P. Trojanek
mgr A. Muszyńska-Szymańska
mgr M. Wasiak
Egzaminatorzy:
mgr J. Stankiewicz-Majkowska
mgr R. Szymański
mgr D. Korczyńska-Graj
Egzaminatorzy:
mgr M. Wilk
mgr. J. Patan
mgr A. Palonek

 

– CZĘŚĆ USTNA –
OBOWIĄZKOWA

* Podczas zadania ustnego obowiązuje alfabetyczna kolejność nazwisk.
* Wyniki punktowe z egzaminu z części pisemnej i ustnej dostępne będą podczas konsultacji nauczycieli SJO

05.09.2023 godz. 11:00-15:00
JĘZYK ANGIELSKI
EGZAMINATORZY Nazwiska studentów wg. porządku alfabetycznego NUMER SALI/ Kampus Kwiatkowskiego
Surówka Marzena,  Wasiak Mateusz A-H 416B
Muszyńska-Szymańska Anna, Trojanek Piotr I-Ł 314B
Stankiewicz-Majkowska Joanna,  Palonek Adam M-R 312B
Merkis Małgorzata, Korczyńska-Graj Dorota, S-Z 313B
Konieczny Jan, Szymański Robert,  Golusińska-Ćwiek Anna Studenci powtarzający JA4 (według imiennej listy) 407B

 

05.09.2023 godz. 11:00-13:00
JĘZYK NIEMIECKI
EGZAMINATORZY NUMER GRUPY NUMER SALI/ Kampus Kwiatkowskiego
Wilk Małgorzata, Patan Joanna wszyscy studenci 414B

 


– STUDIA NIESTACJONARNE –
EGZAMIN B2

 

– PISEMNY – 

*czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut

sobota 09.09.2023 godz. 9:00-10:30
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
Kwiatkowskiego / Aula Kwiatkowskiego / 313A Kwiatkowskiego / 414B
wszystkie kierunki dla studentów powtarzających JA4 (według imiennej listy) wszystkie kierunki
Egzaminatorzy:
mgr M. Merkis
mgr D. Korczyńska-Graj
mgr A. Muszyńska- Szymańska
mgr R. Szymański
Egzaminatorzy:
mgr J. Stankiewicz- Majkowska
mgr P. Trojanek
mgr M. Wasiak
Egzaminatorzy:
mgr M. Wilk
mgr J. Patan
mgr A. Palonek

– CZĘŚĆ USTNA –
OBOWIĄZKOWA

* Podczas zadania ustnego obowiązuje alfabetyczna kolejność nazwisk.
* Wyniki punktowe z egzaminu z części pisemnej i ustnej dostępne będą podczas konsultacji nauczycieli SJO

09.09.2023 godz. 11:00-15:00
JĘZYK ANGIELSKI
EGZAMINATORZY Nazwiska studentów wg. porządku alfabetycznego NUMER SALI/ Kampus Kwiatkowskiego
Palonek Adam, Korczyńska-Graj Dorota  A-J 416B
Golusińska-Ćwiek Anna, Muszyńska-Szymańska Anna K-P 107B
Merkis Małgorzata, Stankiewicz-Majkowska Joanna  R-Z 314B
Trojanek Piotr, Wasiak Mateusz Studenci powtarzający JA4 (według imiennej listy) 313B
Surówka Marzena,  Szymański Robert Studenci powtarzający JA4 (według imiennej listy) 312B

 

09.09.2023 godz. 11:00-13:00
JĘZYK NIEMIECKI 
EGZAMINATORZY WYDZIAŁ NUMER SALI/ Kampus Kwiatkowskiego
Wilk Małgorzata, Patan Joanna wszystkie 414B