Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2022/2023

– STUDIA STACJONARNE –
EGZAMIN B2

– PISEMNY – 

*czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut

poniedziałek 26.06.2023 godz. 10:00-11:30
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
Śniadeckich / Aula 202 I Kwiatkowskiego / Aula Kwiatkowskiego / 20A Kwiatkowskiego / 414B
Gr.2,4,5,6,11,12,13,14 Gr. 1,3,7,8,9,10,15 dla studentów powtarzających JA4 (według imiennej listy) Gr. 1
Egzaminatorzy:
mgr A. Muszyńska- Szymańska
mgr R. Szymański
mgr M. Wasiak
mgr M. Merkis
Egzaminatorzy:
mgr A. Golusińska-Ćwiek
mgr P. Trojanek
mgr D. Korczyńska-Graj
Egzaminatorzy:
mgr J. Stankiewicz-Majkowska
mgr J. Konieczny
Egzaminatorzy:
mgr M. Wilk
mgr. J. Patan
mgr A. Palonek

 

– CZĘŚĆ USTNA –
OBOWIĄZKOWA

* Podczas zadania ustnego obowiązuje alfabetyczna kolejność nazwisk.
* Wyniki punktowe z egzaminu z części pisemnej i ustnej dostępne będą podczas konsultacji nauczycieli SJO

27.06.2023 godz. 9:00-11:30
JĘZYK ANGIELSKI – BLOK I
EGZAMINATORZY NUMER GRUPY NUMER SALI/ Kampus Kwiatkowskiego
Merkis Małgorzata, Korczyńska-Graj Dorota, 3, 4 416B
Konieczny Jan, Muszyńska-Szymańska Anna 7,8 313B
Stankiewicz-Majkowska Joanna, Wasiak Mateusz 5,6 312B
Trojanek Piotr, Szymański Robert 9,10 314B
Palonek Adam, Golusińska-Ćwiek Anna 1,2 407B

 

27.06.2023 godz. 12:00-15:00
JĘZYK ANGIELSKI – BLOK II
EGZAMINATORZY NUMER GRUPY NUMER SALI/ Kampus Kwiatkowskiego
Merkis Małgorzata, Korczyńska-Graj Dorota 11 416B
Golusińska-Ćwiek Anna, Konieczny Jan 12 313B
Trojanek Piotr, Surówka Marzena 15 312B
Szymański Robert, Stankiewicz-Majkowska Joanna 13,14 314B
Palonek Adam, Muszyńska-Szymańska Anna,
Wasiak Mateusz
Studenci powtarzający JA4 (według imiennej listy) 407B

 

27.06.2023 godz. 9:00-11:30
JĘZYK NIEMIECKI
EGZAMINATORZY NUMER GRUPY NUMER SALI/ Kampus Kwiatkowskiego
Wilk Małgorzata, Patan Joanna Gr. 1 414B

 


– STUDIA NIESTACJONARNE –
EGZAMIN B2

 

– PISEMNY – 

*czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut

sobota 01.07.2023 godz. 9:00-10:30
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
Kwiatkowskiego / Aula Kwiatkowskiego / 20A Kwiatkowskiego / 414B
wszystkie kierunki dla studentów powtarzających JA4 (według imiennej listy) wszystkie kierunki
Egzaminatorzy:
mgr M. Merkis
mgr D. Korczyńska-Graj
mgr A. Muszyńska- Szymańska
mgr R. Szymański
mgr M. Wasiak
Egzaminatorzy:
mgr A. Golusińska-Ćwiek
mgr P. Trojanek
Egzaminatorzy:
mgr M. Wilk
mgr J. Patan
mgr A. Palonek

– CZĘŚĆ USTNA –
OBOWIĄZKOWA

* Podczas zadania ustnego obowiązuje alfabetyczna kolejność nazwisk.
* Wyniki punktowe z egzaminu z części pisemnej i ustnej dostępne będą podczas konsultacji nauczycieli SJO

01.07.2023 godz. 11:00-15:00
JĘZYK ANGIELSKI – BLOK I
EGZAMINATORZY WYDZIAŁ NUMER SALI/ Kampus Kwiatkowskiego
Golusińska-Ćwiek Anna, Muszyńska-Szymańska Anna WNE (FiR+Logistyka) 614A
Palonek Adam, Korczyńska-Graj Dorota WNE (Zarządzanie+TiR) 314B
Surówka Marzena, Konieczny Jan, Wasiak Mateusz WEII +studenci powtarzający JA4 (według imiennej listy) 312B
Trojanek Piotr, Szymański Robert WILŚIG+WH 416B
Merkis Małgorzata, Stankiewicz-Majkowska Joanna WM 615A

 

01.07.2023 godz. 11:00-13:00
JĘZYK NIEMIECKI – BLOK II
EGZAMINATORZY WYDZIAŁ NUMER SALI/ Kampus Kwiatkowskiego
Wilk Małgorzata, Patan Joanna wszystkie 414B