Oferta kursów językowych dla szkół 2017/18 (angielski i niemiecki)

Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej pragnie zaprosić uczniów do uczestnictwa w kursach języka angielskiego dla gimnazjalistów, maturzystów i uczniów szkół podstawowych oraz w kursach języka niemieckiego dla wszystkich chętnych.

Jesteśmy przekonani, że dodatkowe zajęcia w warunkach akademickich, nie tylko pomogą uczniom zdać gimnazjalny egzamin z języka angielskiego z lepszym wynikiem, ale także zachęcą i przygotują do kontynuowania edukacji językowej na poziomie średnim i wyższym.

Skutecznie przygotowujemy również do egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Aktualna ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” wymaga od studentów osiągnięcia już na etapie licencjackim biegłości językowej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co dla niektórych z nich może stanowić duże wyzwanie. Nasze kursy mają również na celu stopniowe doprowadzenie przyszłych studentów do wymaganego poziomu znajomości języka obcego.

Ponadto oferujemy także kursy języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności językowe.

Zajęcia z języka niemieckiego: „Deutsch ist nicht so schwer” przeznaczone są dla wszystkich uczniów zainteresowanych ugruntowaniem i rozszerzeniem swojej podstawowej znajomości języka niemieckiego.

Kursy zostały przygotowane przez zespół doświadczonych lektorów naszej Uczelni i będą prowadzone przez dwa semestry, w dziesięcioosobowych grupach, w nowoczesnej sali multimedialnej.
Szczegóły propozycji zawarte są w załączniku.

OFERTA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

Propozycja Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej skierowana jest do uczniów klas drugich i trzecich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowujących się do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych z języka angielskiego oraz do pozostałych uczniów zainteresowanych doskonaleniem swoich kompetencji w zakresie języka angielskiego i niemieckiego.

Kursy odbywać się będą w siedzibie SJO przy ulicy Kwiatkowskiego 6E w sali multimedialnej w grupach 10-cio osobowych 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

Łączna ilość godzin kursowych: 40
Liczba uczestników: 10
Czas trwania kursu: 2 semestry (I semestr 30 godz., II semestr 10 godz)
Ilość godzin w tygodniu: 1 x 2 godziny lekcyjne w tygodniu
Łączna cena kursu: 640 PLN/osoba
Możliwa jest płatność w 2 ratach, pierwsza rata 480 złotych płatna przed rozpoczęciem kursu, druga rata 160 złotych płatna do końca stycznia 2018
Planowany termin zakończenia kursu: kwiecień 2018
Możliwe jest również przedłużenie kursów do czerwca 2018.

Zgłoszenia w formie elektronicznej na adres e-mail: sjo@tu.koszalin.pl
Zapisy osobiście w sekretariacie SJO w godzinach 8:00-15:30 do końca września 2017.

ZAPRASZAMY!

* Podręczniki nie są wliczone w cenę kursu.
* W przypadku mniejszej liczby uczestników w grupie cena lub liczba godzin kursu może ulec zmianie