Egzamin końcowy poprawkowy z języków obcych 2021/2022

Uwaga studenci 2 roku
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
pierwszego stopnia!

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego i niemieckiego odbędzie się według poniższych terminów:

Forma studiów Data i godzina Egzamin
Studia stacjonarne 14.09.2022
godz. 09:00-14:00
część pisemna i ustna
   
Studia niestacjonarne 17.09.2022
godz. 09:00-13:00
część pisemna i ustna

* Szczegółowy plan z podziałem na sale zostanie opublikowany 7 dni przed egzaminem.