Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2021/2022

– STUDIA STACJONARNE –

 

EGZAMIN PISEMNY B2

*czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut

wtorek 21.06.2022 godz. 9:00-10:30
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
Śniadeckich / Aula 101B Kwiatkowskiego / Aula Kwiatkowskiego / 414B
Gr. 3,4,5,6,8,9,10,15,16,17 Gr. 1,2,7,11,12,13,14,18,19,20 Gr. 1
Egzaminatorzy:
mgr A. Muszyńska- Szymańska
mgr R. Szymański
mgr J. Stankiewicz-Majkowska
mgr J. Konieczny
Egzaminatorzy:
mgr M. Merkis
mgr A. Golusińska-Ćwiek
mgr P. Trojanek
mgr D. Korczyńska-Graj
mgr I. Kahna
Egzaminatorzy:
mgr M. Wilk
mgr J. Patan
mgr A. Palonek

 

EGZAMIN B2 OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ USTNA

* Podczas zadania ustnego obowiązuje alfabetyczna kolejność nazwisk.
* Wyniki punktowe z egzaminu z części pisemnej i ustnej dostępne będą podczas konsultacji nauczycieli SJO

 

czwartek 23.06.2022 godz. 9:00-11:30
JĘZYK ANGIELSKI – BLOK I
Egzaminatorzy Nr grupy Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Merkis Małgorzata, Korczyńska-Graj Dorota 9, 10 416B
Golusińska-Ćwiek Anna, Konieczny Jan, Kahna Imen 5, 6 313B
Stankiewicz-Majkowska Joanna, Surówka Marzena 17, 18 312B
Trojanek Piotr, Szymański Robert 1, 2 314B
Palonek Adam, Muszyńska-Szymańska Anna 13, 14 407B

 

czwartek 23.06.2022 godz. 12:00-15:00
JĘZYK ANGIELSKI – BLOK II
Egzaminatorzy Nr grupy Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Merkis Małgorzata, Korczyńska-Graj Dorota 11, 12 416B
Golusińska-Ćwiek Anna, Konieczny Jan 7, 8 313B
Stankiewicz-Majkowska Joanna, Surówka Marzena 19, 20 312B
Trojanek Piotr, Szymański Robert, Kahna Imen 3, 4 314B
Palonek Adam, Muszyńska-Szymańska Anna 15, 16 407B

 

czwartek 23.06.2022 godz. 9:00-11:30
JĘZYK NIEMIECKI
Egzaminatorzy Nr grupy Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Wilk Małgorzata, Patan Joanna Gr. 1 212A

 


 

– STUDIA NIESTACJONARNE –

 

EGZAMIN PISEMNY B2

*czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut

sobota 25.06.2022 godz. 9:00-10:30
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
Kwiatkowskiego / Aula Kwiatkowskiego / 414B
wszystkie kierunki wszystkie kierunki
Egzaminatorzy:
mgr A. Golusińska-Ćwiek
mgr P. Trojanek
mgr. D. Korczyńska-Graj
mgr A. Muszyńska- Szymańska
mgr R. Szymański
mgr Imen Kahna
Egzaminatorzy:
mgr M. Małgorzata Wilk
mgr J. Patan
mgr A. Palonek

 

EGZAMIN B2 OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ USTNA

* Podczas zadania ustnego obowiązuje alfabetyczna kolejność nazwisk.
* Wyniki punktowe z egzaminu z części pisemnej i ustnej dostępne będą podczas konsultacji nauczycieli SJO

 

sobota 25.06.2022 godz. 11:00-15:00
JĘZYK ANGIELSKI
Egzaminatorzy Wydział Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Golusińska-Ćwiek Anna, Muszyńska-Szymańska Anna WNE
(Logistyka+Ekonomia)
420A
Palonek Adam, Konieczny Jan WNE
(FiR+Zarządzanie B-Ł)
314B
Surówka Marzena, Korczyńska-Graj Dorota WEII +WNE
(Zarządzanie M-Z)
312B
Trojanek Piotr, Szymański Robert, Kahna Imen WILŚIG+WH 416B
Merkis Małgorzata, Stankiewicz-Majkowska Joanna WM 212A

 

sobota 25.06.2022 godz. 11:00-12:00
JĘZYK NIEMIECKI
Egzaminatorzy Wydział Nr sali
Kampus Kwiatkowskiego
Wilk Małgorzata, Patan Joanna wszystkie 414B