Egzamin końcowy z języków obcych 2021/2022

Uwaga studenci 2 roku
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
pierwszego stopnia!

Egzamin z języka angielskiego i niemieckiego odbędzie się według poniższych terminów:

Forma studiów Data i godzina Egzamin
Studia stacjonarne 21.06.2022
godz. 09:00-11:00
część pisemna
23.06.2022
godz. 09:00-15:00
część ustna
Studia niestacjonarne 25.06.2022
godz. 09:00-15:00
część pisemna i ustna

* Szczegółowy plan z podziałem na sale i kierunki zostanie opublikowany 7 dni przed egzaminem.