Oferta kursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 2016/17 (angielski i niemiecki)

Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej pragnie zaprosić uczniów klas drugich i trzecich szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w kursach przygotowujących do egzaminów maturalnych z języka angielskiego.
Proponujemy również zajęcia z języka niemieckiego: „Deutsch ist nicht so schwer” dla uczniów zainteresowanych ugruntowaniem i rozszerzeniem swojej podstawowej znajomości języka niemieckiego.

Kursy zostały przygotowane przez zespół doświadczonych lektorów naszej Uczelni i będą prowadzone przez dwa semestry, w dziesięcioosobowych grupach, w nowoczesnej sali multimedialnej.

Jesteśmy przekonani, że dodatkowe zajęcia w warunkach akademickich pomogą uczniom zdać egzamin maturalny z lepszymi wynikami.
Aktualna ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” wymaga od studentów osiągnięcia już na etapie licencjackim biegłości językowej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co dla niektórych z nich może stanowić duże wyzwanie. Nasze kursy mają również na celu stopniowe doprowadzenie przyszłych studentów do wymaganego poziomu znajomości języka obcego.

Kursy odbywać się będą w siedzibie SJO przy ulicy Kwiatkowskiego 6E w sali multimedialnej w grupach 10-cio osobowych, 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

Łączna ilość godzin kursowych: 40
Liczba uczestników: 10
Czas trwania kursu: 2 semestry (I semestr 30 godz., II semestr 10 godz)
Ilość godzin w tygodniu: 1 x 2 godziny lekcyjne w tygodniu
Łączna cena kursu: 640 PLN/osoba
Możliwa jest płatność w 2 ratach:
– pierwsza rata 480 złotych płatna przed rozpoczęciem kursu,
– druga rata 160 złotych płatna do końca stycznia 2017.

Planowany termin zakończenia kursu: kwiecień 2017
Zgłoszenia w formie elektronicznej na adres e-mail: sjo@tu.koszalin.pl
Zapisy osobiście w sekretariacie SJO w godzinach 8:00-15:30 do końca września 2016.

ZAPRASZAMY!

* Podręczniki nie są wliczone w cenę kursu.
* W przypadku mniejszej liczby uczestników w grupie cena lub liczba godzin kursu może ulec zmianie