Oferta kursów językowych przygotowujących do egzaminu TOEIC® Listening and Reading

Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej organizuje w roku akademickim 2016/17 kursy językowe dla osób pragnących zdać egzamin TOEIC® Listening and Reading.

Certyfikaty TOEIC© dają następujące uprawnienia:
1. Urzędnika mianowanego Służby Cywilnej Egzamin TOEIC© z wynikiem 700 punktów jest uznawany przez Służbę Cywilną w postępowaniu kwalifikacyjnym. Podstawa prawna:
2. Egzamin TOEIC® z wynikiem 700 punktów stanowi podstawę do zwolnienia kandydatów z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

 

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. v w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695)
2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytuł profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200).

Od 1 października 2014, Politechnika Koszalińska jest partnerem ETS (Educational Testing Service Global BV („ETS Global”), największej organizacji testującej na świecie, lidera w tworzeniu obiektywnych i rzetelnych certyfikatów językowych. W prowadzonym przez Studium Języków Obcych PK ośrodku egzaminacyjnym, istnieje możliwość przystąpienia, podczas zamkniętych sesji (na żądanie), do międzynarodowego egzaminu Test of English for International Communication TOEIC® Listening & Reading, najczęściej zdawanego egzaminu z języka angielskiego w środowisku pracy. Certyfikat TOEIC® Listening & Reading jest uznawany przez przedsiębiorstwa i uczelnie na całym świecie, a wyniki egzaminu otrzymywane są nawet już w 24 godziny od egzaminu, maksymalnie w 10 dni roboczych.

 

Opis egzaminu:
Egzamin ma format testu wyboru. Zdający wypełniają kartę odpowiedzi, zaznaczając jedną z sugerowanych odpowiedzi A, B lub C lub A, B, C lub D. Karta odpowiedzi jest następnie przetwarzana przez komputer, który generuje wynik testu na skali punktowej 10-990 punktów.
Egzamin TOEIC trwa 2 godziny i składa się z 200 pytań, podzielonych na dwie części:
1. Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) 5–495 punktów
2. Reading Comprehension (czytanie) 5–495 punktów
Cała sesja egzaminacyjna trwa około 2,5 godziny.
Przykładowy test można znaleźć na stronie www.testujangielski.pl
Opis kursu:
Proponujemy 60 godzin zajęć w roku, po 2 godziny lekcyjne raz w tygodniu w cenie 16 złotych za lekcję od osoby w grupie 10-osobowej. Cena za cały kurs dla jednej osoby wynosi 960 PLN. Zajęcia będą się odbywać na terenie Uczelni przy ul. Kwiatkowskiego6E w terminie dostosowanym do kursantów. Dysponujemy doświadczoną kadrą lektorów, wykładowców i egzaminatorów TOEIC.

Zgłoszenia w formie elektronicznej na adres sjo@tu.koszalin.pl