Kierownictwo

Studium Języków Obcych
Politechnika Koszalińska
ul. Kwiatkowskiego 6e  (pokój 306B)
75-343 Koszalin

 

 

Kierownik: mgr Joanna Patan
tel. 94 343 91 31
fax. 94 343 92 06
e-mail: sjo@tu.koszalin.pl
e-mail: joanna.patan@tu.koszalin.pl

 

Kompetencje i zadania kierownika:
1.  Całokształtem działalności Studium Języków Obcych kieruje kierownik studium, którego bezpośrednim przełożonym jest Prorektor ds. Kształcenia.
2.  Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierownika studium określa Prorektor ds. Kształcenia.
3.  Kierownik studium odpowiada za stan majątkowy i finansowy jednostki oraz za właściwy podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności podległych pracowników.
4.  Na stanowisko kierownika studium powołuje Rektor, na wniosek prorektora, o którym mowa w ust. 1 i 2.
5.  Odwołanie kierownika studium następuje w trybie określonym w ust. 3.

Uchwała Nr 1/2014 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania kierownika Studium Języków Obcych

 

 

Zastępca kierownika: mgr Marzena Surówka
tel. 94 343 91 98
fax. 94 343 92 06
e-mail: sjo@tu.koszalin.pl
e-mail: marzena.surowka@tu.koszalin.pl