Regulamin SJO

Niniejszy regulamin dotyczy zajęć z języków obcych prowadzonych przez Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskie.

Student Politechniki Koszalińskiej ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, przestrzegać go oraz na bieżąco śledzić informacje podawane na stronie SJO sjo.tu.koszalin.pl.

Regulamin Realizacji Lektoratów Języków Obcych z dnia 12 września 2017r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Realizacji Lektoratów Języków Obcych z dnia 15 września 2014r.
Procedura zmiany języka obcego studiowanego w ramach lektoratu na studiach 1 stopnia

Załącznik nr 2 do Regulaminu Realizacji Lektoratów Języków Obcych z dnia 28 września 2016r.
– Certyfikaty językowe uznawane przez Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej