Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019
dla języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego

K-Kwiatkowskiego, R-Racławicka, Śn-Śniadeckich

Czytaj więcej...

Konsultacje wrześniowe roku akademickiego 2017/2018
dla języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego

K-Kwiatkowskiego, R-Racławicka, Śn-Śniadeckich

Czytaj więcej...

Konsultacje w okresie wakacyjnym
tj. lipiec i sierpień 2018 roku
dla języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego

K-Kwiatkowskiego, R-Racławicka, Śn-Śniadeckich

Czytaj więcej...

Konsultacje w sesji letniej roku akademickiego 2017/2018
dla języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego

K-Kwiatkowskiego, R-Racławicka, Śn-Śniadeckich

Czytaj więcej...

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018
dla języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego

K-Kwiatkowskiego, R-Racławicka, Śn-Śniadeckich

Czytaj więcej...

Konsultacje w sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2017/2018
semestr zimowy

dla języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego

K-Kwiatkowskiego, R-Racławicka, Śn-Śniadeckich

Czytaj więcej...

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018
dla języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego

K-Kwiatkowskiego, R-Racławicka, Śn-Śniadeckich

Czytaj więcej...

Konsultacje wrześniowe roku akademickiego 2016/2017
dla języków: angielskiego, niemieckiegorosyjskiego

K-Kwiatkowskiego, R-Racławicka, Śn-Śniadeckich

Czytaj więcej...