Kurs wyrównawczy z języka angielskiego 2015/16 - dodatkowy nabór

Studium Języków Obcych serdecznie zaprasza studentów zainteresowanych dopisaniem się do grupy kursu wyrównawczego z języka angielskiego na spotkanie organizacyjne w dniu 4 listopada 2015r. (środa) o godzinie 17:00 w sali 414B w kampusie na ul. Kwiatkowskiego.

Czytaj więcej...

Kurs wyrównawczy z języka angielskiego 2015/16 - spotkanie organizacyjne

Studium Języków Obcych serdecznie zaprasza na spotkanie organizacyjne dotyczące kursu wyrównawczego z języka angielskiego.

Czytaj więcej...

I sesja egzaminacyjna TOEIC L&R dla studentów (2015/16)

SJO Politechniki Koszalińskiej (jako ośrodek egzaminacyjny EPA i partner ETS Global) informuje, że w dniu 19 listopada 2015r. o godz. 16:00 w siedzibie SJO planowane jest przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej TOEIC L&R dla studentów.

W celu dokonania zapisu na egzamin kandydaci proszeni są o osobiste zgłoszenie się do sekretariatu SJO do dnia 23 października br. z dowodem uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 50 zł.

Czytaj więcej...

Kursy dla Pracowników Uczelni 2015/16 - spotkanie organizacyjne

Szanowni Państwo, dziękujemy za dotychczasowe zgłoszenia na kursy językowe dla Pracowników PK.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się:

12 października 2015r. o godz. 15:30 do sali 101B/Śniadeckich

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w grupach.
Serdecznie zachęcamy do zapisów do końca bieżącego tygodnia tj. 11 października 2015r.

UWAGA: Egzamin końcowy 2014/15

Dotyczy:  Studentów, którzy nie zdali egzaminu końcowego B2 z języka angielskiego lub nie zostali do niego dopuszczeni z powodu braku zaliczenia semestru 4.

Studenci, po otrzymaniu decyzji o warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów w kolejnym  semestrze, mają możliwość uczęszczania w semestrze 5 na lektorat uzupełniający „JĘZYK OBCY 4”.

Czytaj więcej...

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016
dla języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego

K-Kwiatkowskiego, R-Racławicka, Śn-Śniadeckich

Czytaj więcej...

Nowy regulamin SJO 2015'

28 września 2015r. wszedł w życie nowy regulamin Studium, w którym znalazły się między innymi informacje dot.:
- rejestracji na lektoraty,
- procedury zmiany lektoratu,
- warunki zaliczenia,
- zwolnienia z lektoratu i egzaminu.

Przypominamy, że student Politechniki Koszalińskiej ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, przestrzegać go oraz na bieżąco śledzić informacje podawane na stronie SJO sjo.tu.koszalin.pl.

Rejestracja na lektoraty języków obcych do 30.10.2015r.

UWAGA STUDENCI 1 ROKU
I STOPNIA STUDIÓW STACJONARNYCH WSZYSTKICH KIERUNKÓW*!

W związku z przedłużoną rekrutacją rejestracja elektroniczna na lektoraty języków obcych w systemie USOSweb dla studentów 1 roku I stopnia studiów stacjonarnych będzie trwała do 30 października 2015r. z wyłączeniem możliwości zmiany grup językowych.

* Dotyczy również studentów 1 roku studiów stacjonarnych Wydziału Humanistycznego kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna.