I sesja egzaminacyjna TOEIC L&R dla studentów (2014/15)

SJO Politechniki Koszalińskiej (jako ośrodek egzaminacyjny EPA i partner ETS Global) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2015r. w siedzibie SJO planowane jest przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej TOEIC L&R dla studentów.

W celu dokonania zapisu na egzamin kandydaci proszeni są o osobiste zgłoszenie się do sekretariatu SJO do dnia 27 marca br. z dowodem uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 5 zł.

Czytaj więcej...

Kurs języka angielskiego - przygotowujący do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych

Studium Języków Obcych PK zaprasza uczniów klas drugich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przygotowujących się do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, na kursy języka angielskiego.

Kursy odbywać się będą w siedzibie SJO przy ulicy Kwiatkowskiego 6E w sali multimedialnej.

Łączna ilość godzin kursowych: 80
Liczba uczestników: 10
Czas trwania kursu: 3 semestry (I semestr 30 godz., II semestr 30 godz., III semestr 20 godz.)
Ilość godzin w tygodniu: 1 x 2 godziny lekcyjne w tygodniu

Czytaj więcej...

Zakończono rejestrację na lektoraty (sem. letni, 2014/2015)

Uwaga studenci 1 i 2 roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia!

Osoby, które nie zarejestrowały się w systemie USOS w wymaganym terminie na lektorat języków obcych na semestr letni 2014/2015 proszone są o pilny kontakt z sekretariatem SJO w celu dokonania zapisu.

Egzamin końcowy z języka obcego 2014/15

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2014/15

Na podstawie Regulaminu realizacji lektoratów języków obcych z dnia 15 września 2014r. pkt.2 określono wymiar godzinowy zajęć z języków obcych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, który wynosi 120 godzin realizowanych w trakcie czterech semestrów (30 godzin/semestr, 2 pkt. ECTS/semestr) począwszy od pierwszego semestru studiów i zakończony jest egzaminem.

Czytaj więcej...

Organizacja semestru letniego w roku akademickim 2014/2015

Już w poniedziałek tj. 23 lutego rozpoczyna się semestr letni w roku akademickim 2014/2015, który potrwa do 30 września 2015r.

Zarządzeniem Nr 19/2014 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 maja 2014r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015 wprowadza się szczegółowy rozkład semestru letniego:

Czytaj więcej...