Egzamin poprawkowy z języków obcych - zmiana sali

Uwaga studenci 2 roku pierwszego stopnia studiów stacjonarnych!

Nastąpiła zmiana sali egzaminacyjnej!

Egzamin poprawkowy z języków obcych odbędzie się w dniu 10.09.2015 o godz. 10:00 w auli przy ul. Kwiatkowskiego/parter.

Egzamin poprawkowy z języków obcych

Uwaga studenci 2 roku pierwszego stopnia studiów stacjonarnych!
Egzamin poprawkowy z języków obcych odbędzie się w dniu 10.09.2015 o godz. 10:00 w auli 101B/Śniadeckich.

Informacja o egzaminie z języka obcego

Uwaga studenci 4 semestru pierwszego stopnia studiów stacjonarnych!
Egzamin z języka obcego odbywa się według harmonogramu sesji egzaminacyjnej.
Grupy i terminy są niezmienne.
Na egzamin należy przyjść 30 minut wcześniej.
Podanie do wiadomości wyników z egzaminu nastąpi poprzez system USOS.
Wpisy do indeksów dokonywane będą w dniach 29 i 30.06.2015r. przez nauczycieli prowadzących dane grupy według harmonogramu konsultacji w sesji.

TOEIC w SJO

II sesja egzaminacyjna TOEIC L&R dla studentów (2014/15)

SJO Politechniki Koszalińskiej (jako ośrodek egzaminacyjny EPA i partner ETS Global) informuje, że w dniu 28 maja 2015r. w siedzibie SJO planowane jest przeprowadzenie II sesji egzaminacyjnej TOEIC L&R dla studentów.

W celu dokonania zapisu na egzamin kandydaci proszeni są o osobiste zgłoszenie się do sekretariatu SJO w dniach:

  • 6, 7, 8 maja w godz. 10:00-12:00
  • 12 maja w godz. 8:30-11:00
  • 13 maja w godz. 10:00-15:00

z dowodem uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 5 zł.

Czytaj więcej...