UWAGA: Egzamin końcowy 2014/15

Dotyczy:  Studentów, którzy nie zdali egzaminu końcowego B2 z języka angielskiego lub nie zostali do niego dopuszczeni z powodu braku zaliczenia semestru 4.

Studenci, po otrzymaniu decyzji o warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów w kolejnym  semestrze, mają możliwość uczęszczania w semestrze 5 na lektorat uzupełniający „JĘZYK OBCY 4”.

Egzamin końcowy B2 dla tej grupy studentów odbywa się w sesji zimowej.

Wymagana jest rejestracja do grupy w systemie USOS za pośrednictwem sekretariatu SJO w terminie do dnia 30.10.2015.

Termin zajęć: środa 19:00-21:00 Kampus Kwiatkowskiego 414B