Prezentacja certyfikatu TOEIC L&R - relacja 2018'

We wtorek, 30 października 2018 r. już po raz trzeci w Politechnice Koszalińskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielem ETS Global (Education Testing Service), największej, niezależnej organizacji zajmującej się oceną wiedzy i kompetencji językowych na świecie. Pan Piotr Banasiak przedstawił studentom 1 roku naszej uczelni egzamin TOEIC® L&R (Test of English for International Communication - Listening and Reading).

Prezentacja zawierała wiele cennych wskazówek dotyczących wykorzystania certyfikatu w życiu zawodowym. Umieszczenie wyników testu TOEIC® w CV będzie stanowiło duży atut i profesjonalizm cechujący posiadacza życiorysu.

Dla studentów dodatkową zaletę stanowi uznawalność egzaminu TOEIC® przez uczelnie wyższe. Na przykład, na Politechnice Koszalińskiej, przedstawienie certyfikatu z wynikiem 700 punktów (na 990 możliwych) zwalnia z lektoratu i uczelnianego egzaminu końcowego z języka obcego.

TOEIC® mierzy kompetencje językowe na poziomach od A1 do C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, moduł Listening & Reading testu polega na testowaniu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu czytanego.

Tego egzaminu nie można nie zdać!

Najbliższa sesja egzaminacyjna TOEIC odbędzie się 23 listopada 2018r.
Zapisy w sekretariacie SJO są przyjmowane do 9 listopada.
Szczegóły:
Sesja egzaminacyjna TOEIC L&R dla studentów (2016/17)