I Sesja egzaminacyjna TOEIC L&R dla studentów (2018/19)

Uwaga Studenci! Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej (jako ośrodek egzaminacyjny EPA i partner ETS Global) informuje, że w dniu

23 listopada 2018r. o godz. 10:00 w siedzibie SJO

planowane jest przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej  TOEIC L&R dla studentów.

W celu dokonania zapisu na egzamin kandydaci proszeni są o osobiste zgłoszenie się do sekretariatu SJO najpóźniej do dnia 9 listopada 2018r. z dowodem uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości 60 zł.

Certyfikat w promocyjnej cenie kosztuje 270 zł i można nabyć go po egzaminie.

Wymagana liczba kandydatów na sesję wynosi 30 osób.

Wpłaty należy dokonywać na poniższe konto:
Nr konta bankowego: 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003
Wpłata z dopiskiem: 705 407 031 009

Zdobycie certyfikatu zwalnia, zgodnie z regulaminem SJO
z lektoratu języka obcego i egzaminu końcowego.

Serdecznie zapraszamy!