Język angielski uzupełniający 4 (sem. zimowy 2018/19) - dla chętnych

Uwaga studenci!

Informujemy, że w semestrze zimowym 2018/2019 planowane jest uruchomienie grupy lektoratowej „JĘZYK ANGIELSKI UZUPEŁNIAJĄCY 4”  dla studentów, którzy w semestrze letnim 2017/2018 nie zdali egzaminu końcowego B2.

Egzamin  odbędzie się w sesji zimowej 2018/2019.

Aby przystąpić do powyższego kursu wymagane jest osobiste zgłoszenie się do sekretariatu SJO i  przedłożenie pisemnej zgody dziekana na warunkowe powtarzanie przedmiotu do dnia 17.10.2018r.

Termin zajęć:
środa godz. 16:00-18:00/Kwiatkowskiego

Prowadzący:
dr P. Parczewski (dla podręcznika Navigate)
mgr A. Palonek (dla podręcznika Language Leader)

Warunki zaliczenia kursu są zgodne z pkt 7 i 8 Regulaminu SJO, a uczestnictwo w  zajęciach  jest obowiązkowe.

Informacja o utworzeniu grupy zostanie przekazana  drogą mailową.