Egzamin poprawkowy z języków obcych 2017/18

Uwaga!!!
Studenci 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia!

Poniżej publikujemy
terminy egzaminów poprawkowych z języka angielskiego i niemieckiego.

Przypominamy:
Zajmowanie miejsc w sali rozpoczyna się na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
Egzamin trwa 90 minut

 


 STUDIA STACJONARNE!

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego i niemieckiego
odbędzie się w dniu 6 września 2018 r. o godz. 9:00
dla następujących grup lektoratowych: 

 

Numery grup lektoratowych

Sala/Kampus

Egzaminatorzy

j. angielski: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
j. niemiecki: 1, 2

Aula/Kw

mgr J. Patan, mgr A. Golusińska- Ćwiek,
mgr D. Korczyńska-Graj, mgr P. Trojanek,
mgr R. Szymański,

j. angielski:
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

101B/Śn

mgr M. Surówka, mgr J. Stankiewicz- Majkowska, mgr M. Merkis, mgr M. Wilk,
mgr J. Konieczny

oraz 6 września 2018 r. o godz. 11:00 dla:

 

Numery grup lektoratowych

Sala/Kampus

Egzaminatorzy

j. angielski: 21, 22, 23

Aula/Kw

mgr A. Palonek, dr P. Parczewski,

 


STUDIA NIESTACJONARNE!

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego i niemieckiego
odbędzie się w dniu 8 września 2018 r. o godz. 9:00
dla wszystkich wydziałów i kierunków studiów!

 

Grupy lektoratowe

Sala/Kampus

Egzaminatorzy

j. angielski
j. niemiecki

Aula/Kwiatkowskiego

mgr J. Patan, mgr A. Golusińska- Ćwiek,
mgr A. Palonek, mgr P. Trojanek,
mgr R. Szymański, mgr M. Merkis