Uwaga studenci! Ostatnia sesja TOEIC w tym roku akademickim!

SJO Politechniki Koszalińskiej (jako ośrodek egzaminacyjny EPA i partner ETS Global) informuje, że w dniu 25.05.2018r. o godz. 10:00 w siedzibie SJO planowane jest przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej TOEIC L&R dla studentów.

W celu dokonania zapisu na egzamin kandydaci proszeni są o osobiste zgłoszenie się do sekretariatu SJO najpóźniej do dnia 07.05.2018r. z dowodem uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości 60 zł.

W razie trudności z przybyciem do sekretariatu SJO, proszę o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 94 343 91 31 lub 94 343 92 06 w godz. 7:30-15:30.

Certyfikat w promocyjnej cenie kosztuje 270 zł i można nabyć go po egzaminie i otrzymaniu wyników.

Wymagana liczba kandydatów na sesję wynosi 30 osób.

Wpłaty należy dokonywać na poniższe konto:
Nr konta bankowego: 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003
Wpłata z dopiskiem: 705 407 031 009

 

Certyfikat z wymaganą liczbą punktów zwalnia
(zgodnie z regulaminem SJO)
z lektoratu języka obcego i egzaminu końcowego.

Serdecznie zapraszamy!