Politechnika na poziomie Rady Europy

W listopadowej sesji egzaminu TOEIC® Listening & Reading do boju o wynik (i o zwolnienie z egzaminu końcowego z języka obcego) stanęło 21 studentów.
Tuzin szczęśliwców ma już lektorat zaliczony, w tym dziewięcioro na „5”.

Szczególnie gratulujemy dwójce uczestników, która osiągnęła najwyższy dostępny w tym egzaminie poziom zaawansowania językowego według skali Rady Europy (CEF).
Pełną biegłością w języku angielskim (poziom C1) wykazali się: Waltoś Dariusz (965 pkt.) i Domalewska Marlena (955 pkt.).

Na wyróżnienie zasługują też studenci, którzy przekroczyli magiczną dziewięćsetkę: Paweł Zarzycki i Magdalena Karniej.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i odwagę w sprawdzaniu swoich umiejętności!

Przypominamy, że studenci naszej uczelni zdają egzamin międzynarodowy na preferencyjnych warunkach. Każdy rezultat można wielokrotnie poprawiać, a certyfikat wykupić dopiero po uzyskaniu satysfakcjonującego wyniku.

Zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnych edycjach TOEIC-a!