Prezentacja certyfikatu TOEIC L&R - relacja 2017'

We wtorek, 17 października 2017 r. po raz kolejny mieliśmy zaszczyt gościć w Politechnice przedstawiciela ETS Global (Education Testing Service), światowego lidera w testowaniu umiejętności posługiwania się językiem obcym w środowisku pracy.
Pani Dorota Sierpień zaprezentowała studentom 1 roku naszej uczelni egzamin TOEIC L&R (Test of English for International Communication - Listening and Reading).

W prezentacji wskazano na wiele zalet certyfikatu TOEIC, m.in. większe szanse na rynku pracy pracy, skorzystanie z wymian studenckich w ramach programu ERASMUS, pomyślną rekrutację na studia doktoranckie.
Dla studentów dodatkową zaletę stanowi uznawalność egzaminu TOEIC przez uczelnie wyższe. Na przykład, na Politechnice Koszalińskiej, przedstawienie certyfikatu z wynikiem 700 punktów (na 990 możliwych) zwalnia z lektoratu i uczelnianego egzaminu końcowego z języka obcego.

TOEIC jest skonstruowany w formie testu wyboru i składa się z dwóch części: słuchania i czytania. Tego egzaminu nie można nie zdać! - wynik punktowy wskazuje, jaki poziom kompetencji językowej reprezentuje zdający w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (A1-C1).


Najbliższa sesja egzaminacyjna TOEIC odbędzie się 16 listopada 2017r.
Zapisy w sekretariacie SJO są przyjmowane do 31 października.
Szczegóły: Sesja egzaminacyjna TOEIC L&R dla studentów (2016/17)