I Sesja egzaminacyjna TOEIC L&R dla studentów (2017/18) - przedłużone zapisy

Informujemy, że zapisy na sesję TOEIC L&R dla studentów, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 o godz. 16:00, zostają przedłużone włącznie do 31 października 2017.

W celu dokonania zapisu na egzamin kandydaci proszeni są o osobiste zgłoszenie się do sekretariatu SJO z dowodem uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości 60 zł.

Certyfikat w promocyjnej cenie kosztuje 270 zł i można nabyć go po egzaminie.

Wymagana liczba kandydatów na sesję wynosi 30 osób.

Wpłaty należy dokonywać na poniższe konto:
Nr konta bankowego: 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003
Wpłata z dopiskiem: 705 407 031 009

Zdobycie certyfikatu zwalnia, zgodnie z regulaminem SJO
z lektoratu języka obcego i egzaminu końcowego.

Serdecznie zapraszamy!