Język angielski uzupełniający 4 (sem. zimowy 2017/18) - dla chętnych

Uwaga studenci!

Informujemy, że w semestrze zimowym 2017/2018 planowane jest uruchomienie grupy lektoratowej „JĘZYK ANGIELSKI UZUPEŁNIAJĄCY 4”  dla studentów, którzy w semestrze letnim 2016/2017 nie zdali egzaminu końcowego B2.

Egzamin odbędzie się w sesji zimowej 2017/2018.

Aby przystąpić do powyższego kursu wymagane jest osobiste zgłoszenie się do sekretariatu SJO i  przedłożenie pisemnej zgody dziekana na warunkowe powtarzanie przedmiotu do dnia 16.10.2017r.

Termin zajęć: wtorek godz. 13:00-15:00 / Kwiatkowskiego
Prowadzący: dr P. Parczewski

Warunki zaliczenia kursu są zgodne z pkt 7 i 8 Regulaminu SJO, a uczestnictwo w  zajęciach  jest obowiązkowe.

Informacja o utworzeniu grupy zostanie przekazana drogą mailową.