Egzamin poprawkowy z języków obcych 2016/17

Uwaga studenci 2 roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia!

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego i niemieckiego odbędzie się w dniu 7 września 2017 r.  o godz. 9:00.

Lokalizacja i sale egzaminacyjne:

Nazwiska studentów wg. porządku alfabetycznego

Sala/Kampus

Egzaminatorzy

A-L

Aula/Kw

mgr J. Patan, mgr A. Golusińska- Ćwiek,

mgr A. Muszyńska-Szymańska, mgr D. Korczyńska-Graj, mgr P. Trojanek, mgr M. Gaweł,

mgr R. Szymański, mgr J. Konieczny

Ł-Ż

101B/Śn

mgr M. Surówka, mgr J. Stankiewicz- Majkowska, mgr M. Merkis, mgr M. Wilk, dr P. Parczewski,

mgr A. Palonek

Przypominamy:
Zajmowanie miejsc w sali rozpoczyna się na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Egzamin trwa 90 minut