Przedłużone zapisy na IV sesję egzaminacyjną TOEIC L&R dla studentów (2016/17)

Informujemy, że zapisy na IV sesję egzaminacyjną TOEIC L&R dla studentów, która odbędzie się w dniu 11 maja 2017 o godz. 16:00, zostają przedłużone włącznie do 5 maja 2017.

W celu dokonania zapisu na egzamin kandydaci proszeni są o osobiste zgłoszenie się do sekretariatu SJO z dowodem uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości 50 zł.

Certyfikat w promocyjnej cenie kosztuje 230 zł i można nabyć go po egzaminie.

Wpłaty należy dokonywać na poniższe konto:
Nr konta bankowego: 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003
Wpłata z dopiskiem: 705 407 031 009

Certyfikat z wymaganą liczbą punktu wg regulaminu SJO
zwalnia z lektoratu języka obcego i egzaminu końcowego.

Serdecznie zapraszamy!