IV Sesja egzaminacyjna TOEIC L&R dla studentów (2016/17)

Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej (jako ośrodek egzaminacyjny EPA i partner ETS Global) informuje, że w dniu

11 maja 2017r. o godz. 16:00 w siedzibie SJO

planowane jest przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej TOEIC L&R dla studentów.

W celu dokonania zapisu na egzamin kandydaci proszeni są o osobiste zgłoszenie się do sekretariatu SJO najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2017r. z dowodem uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości 50 zł.

Certyfikat w promocyjnej cenie kosztuje 230 zł i można nabyć go po egzaminie.

Wymagana liczba kandydatów na sesję wynosi 30 osób.

Wpłaty należy dokonywać na poniższe konto:
Nr konta bankowego: 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003
Wpłata z dopiskiem: 705 407 031 009

Certyfikat z wymaganą liczbą punktu wg regulaminu SJO
zwalnia z lektoratu języka obcego i egzaminu końcowego.

Serdecznie zapraszamy!