Drużyna „B”

W kolejnej edycji egzaminu TOEIC nasi studenci po raz kolejny potwierdzili, że w angielskim osiągają w zdecydowanej większości poziom samodzielności (B1-B2), a nawet biegłości (C1). Warto zauważyć, że 16 marca 2017 r. na 29 osób zdających 24 z nich udowodniło w wyniku międzynarodowej zewnętrznej weryfikacji, że, według skali Rady Europy, mogą pochwalić się średnio-zaawansowaną i zaawansowaną znajomością języka obcego.

Na szczególne wyróżnienie zasługują studenci, którzy osiągnęli wynik C1, wymagający bardzo wysokich kompetencji lingwistycznych:
1. Maciej Haznar 975 pkt.

2. Jarosław Gołuchowski 960 pkt.
3. Jakub Kotowicz 950 pkt.

Również wśród 10 zdających z wynikiem B2 znaleźli się laureaci, którzy przekroczyli 900 punktów - rezultat plasujący ich w najwyższym przedziale wyników (do zdobycia było 990 pkt.):
4. Paweł Grygiel 940 pkt.
5. Mateusz Jaroszewski 940 pkt.
6. Szymon Gębala 915 pkt.
7. Emilia Mazuń 915 pkt.

Cieszy nas, że w ostatniej edycji egzaminu wzięli udział także studenci 2 stopnia, którzy chcą wejść na rynek pracy z renomowanym poświadczeniem umiejętności językowych, bowiem certyfikat międzynarodowy to przede wszystkim przepustka do kariery zawodowej i naukowej.

Kolejny egzamin TOEIC na naszej uczelni odbędzie się już w maju.