Angielski na podium

Po raz kolejny studenci Politechniki Koszalińskiej pokazali, że język obcy nie jest im wcale "obcy".

W listopadowej sesji międzynarodowego egzaminu TOEIC® Listening & Reading31 z 41 zdających potwierdziło średniozaawansowany i zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego.
Szczególnie gratulujemy uczestnikom, którzy osiągnęli wyniki w przedziale Proficiency Advanced - poziom C1 według skali Rady Europy (CEF). Jest to najwyższa poprzeczka do pokonania w ramach TOEIC®.

A oto nasi "medaliści":

1. Złoto – Patryk Widuliński (950 pkt.)
2. Srebro – Alicja Badower, Katarzyna Chwieduk, Jakub Nowak (945 pkt.)

Na wyróżnienie zasługuje też 16 studentów, którzy legitymują się certyfikatem na poziomie B2 (Vantage-Upper Intermediate) oraz 11 zdających w przedziale B1 (Threshold-Intermediate).
Warto podkreślić, że aż 29 uczestników przekroczyło próg 700 punktów, który jest uznawany przez Służbę Cywilną w Polsce. Ten sam wynik uprawnia studenta Politechniki Koszalińskiej do zaliczenia lektoratu i zwolnienia z egzaminu końcowego z języka obcego.

TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, testującym znajomość języka angielskiego w kontekście pracy w środowisku międzynarodowym, uznawanym przez ponad 14 000 firm, korporacji i organizacji. Certyfikat z rezultatem B1-C1 znacznie ułatwia znalezienie zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą oraz otwiera możliwość kontynuacji studiów na uczelniach zagranicznych.