Prezentacja certyfikatu TOEIC L&R - relacja

W nowym roku akademickim 2016/17 Studium Języków Obcych po raz kolejny umożliwia studentom Politechniki Koszalińskiej uzyskanie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na preferencyjnych warunkach.

We wtorek, 25 października 2016 r. przedstawiciel ETS Global (Education Testing Service), światowego lidera w testowaniu umiejętności posługiwania się językiem obcym w środowisku pracy, Pani Dorota Sierpień zaprezentowała studentom 1 roku naszej uczelni egzamin TOEIC L&R (Test of English for International Communication - Listening and Reading).

Certyfikat TOEIC jest uznawany przez 10000 firm, korporacji i instytucji akademickich na całym świecie. Co roku przystępuje do niego 5 milionów kandydatów. Poświadczenie umiejętności językowych o randze międzynarodowej ułatwia znalezienie dobrej pracy, skorzystanie z wymian studenckich w ramach programu ERASMUS, pomyślną rekrutację na studia doktoranckie lub przyjęcie na studia i kursy zagraniczne.
Dla studentów dodatkową zaletę stanowi uznawalność egzaminu TOEIC przez uczelnie wyższe. Na przykład, na Politechnice Koszalińskiej, przedstawienie certyfikatu z wynikiem 700 punktów (na 990 możliwych) zwalnia z lektoratu i uczelnianego egzaminu końcowego z języka obcego.

TOEIC jest skonstruowany w formie testu wyboru i składa się z dwóch części: słuchania i czytania. Tego egzaminu nie można nie zdać - wynik punktowy wskazuje, jaki poziom kompetencji językowej reprezentuje zdający w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (A1-C1).

Studenci Politechniki Koszalińskiej mogą przystępować do egzaminu TOEIC na wyjątkowych korzystnych warunkach:
1. piszą test na miejscu, w swojej uczelni, bez dodatkowych kosztów dojazdu i noclegu w odległym ośrodku egzaminacyjnym.
2. mogą sprawdzić swój poziom językowy bez ponoszenia całości kosztów (najpierw płacą tylko opłatę operacyjną w wysokości 50zł za przystąpienie do egzaminu i otrzymanie wyniku)
3. mogą podjąć decyzję, czy chcą wykupić certyfikat dopiero po uzyskaniu satysfakcjonującego rezultatu
4. łącznie ponoszą niższe koszty niż osoby spoza uczelni (50zł opłata operacyjna + 230zł certyfikat zamiast 340zł w wersji standardowej).

Najbliższa sesja egzaminacyjna TOEIC odbędzie się 24 listopada 2016r.
Zapisy w sekretariacie SJO są przyjmowane do 2 listopada.
Szczegóły: Sesja egzaminacyjna TOEIC L&R dla studentów (2016/17)