Rejestracja na kursy wyrównawcze z języka angielskiego i niemieckiego dla studentów 1 stopnia (2016/17)

Studium rozpoczyna 19 września 2016r. rekrutację na kursy wyrównawcze w roku akademickim 2016/17 z języka angielskiego i niemieckiego dla studentów pierwszego stopnia.

Elektroniczna rejestracja odbywa się poprzez system USOS.

Terminy kursów:

  • JĘZYK ANGIELSKI - piątek godz. 10:00-11:30 sala 203-1F/Śn prowadzący: mgr Robert Szymański
  • JĘZYK NIEMIECKI - piątek godz. 10:00-11:30 sala 307-4H/Śn prowadzący: mgr Marian Gaweł

Limit miejsc w grupach wynosi 25 osób.
W momencie rejestracji należy poprzez własne konto w USOS dokonać jednocześnie wpłatę w wysokości 60zł (cena kursu obejmuje 20h dydaktycznych x 3zł).

Termin zakończenia rekrutacji nastąpi z dniem 31 października 2016.

Rozpoczęcie zajęć listopad 2016r.

Serdecznie zapraszamy!!!