Egzamin poprawkowy z języka angielskiego 2015/16

Uwaga studenci 2 roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia!

Egzamin poprawkowy z języków obcych odbędzie się w dniu 8 września 2016 r.  o godz. 9:00.

Lokalizacja i sale egzaminacyjne:

 

Nazwiska studentów wg. porządku alfabetycznego

Sala/Kampus

Egzaminatorzy

A-C

209E/Śn

mgr I. Sznajderska, mgr M. Wilk

D-J

109E/Śn

mgr J. Stankiewicz-Majkowska, mgr J. Konieczny

K-M

103B/Śn

mgr D. Korczyńska-Graj, mgr A. Muszyńska-Szymańska, mgr P. Trojanek

N-Z

202I/Śn

mgr M. Surówka, mgr A. Golusińska-Ćwiek, dr P. Parczewski, mgr R. Szymański, mgr A. Palonek

Przypominamy:
Zajmowanie miejsc w sali rozpoczyna się na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
Egzamin trwa 90 minut