Rejestracja na kursy wyrównawcze z języka angielskiego i niemieckiego dla studentów 1 stopnia (2015/16)

Trwa elektroniczna rejestracja poprzez system USOS na kursy wyrównawcze w następujących terminach:

  • JĘZYK ANGIELSKI - piątek godz. 10:00-11:30 sala 109E/Śn prowadzący: mgr Robert Szymański
  • JĘZYK NIEMIECKI - piątek godz. 10:00-11:00 sala 212-1E/Śn prowadzący: mgr Anna Szweda

Limit miejsc w grupach wynosi 25 osób.
W momencie rejestracji należy poprzez własne konto w USOS dokonać jednocześnie wpłatę w wysokości 60zł (cena kursu obejmuje 20h dydaktycznych x 3zł).

Termin rozpoczęcia zajęć zależny jest od wyczerpania wolnych miejsc w grupach!