Dzień Otwarty 3 marzec 2016'

3 marca 2016r. we wszystkich kampusach Politechniki Koszalińskiej
odbędzie się Dzień Otwarty.

W kampusie przy ulicy Śniadeckich na stanowiskach informacyjnych zostanie przedstawiona oferta dydaktyczna wszystkich jednostek uczelni.

Studium Języków Obcych zaprezentuje możliwości doskonalenia i sprawdzania kompetencji w zakresie języków obcych.

Serdecznie zapraszamy!