Egzamin końcowy z języka angielskiego - sesja zimowa 2016 poprawkowa

Egzamin poprawkowy dla kursu uzupełniającego „JĘZYK ANGIELSKI 4” odbędzie się w dniu 22 lutego 2016r. o godz. 10:00 sala 414B/Kw.