Egzamin końcowy z języka angielskiego - sesja zimowa 2016

Dodatkowy termin egzaminu dla kursu uzupełniającego „JĘZYK ANGIELSKI 4” został ustalony na dzień 10 lutego 2016 o godz. 10:00 sala 414B/Kw i jest przewidziany dla studentów, którym harmonogram sesji egzaminacyjnej na Wydziałach uniemożliwia uczestnictwo w egzaminie w dniu 5 lutego 2016.