Angielski z certyfikatem (najlepsze wyniki studentów)

Z przyjemnością informujemy, że międzynarodowy egzamin TOEIC® L&R, określający stopień znajomości języka angielskiego, cieszy się rosnącą popularnością na naszej uczelni. Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej, jako ośrodek egzaminacyjny EPA i partner ETS Global, przeprowadziło w roku akademickim 2015/16 dotychczas 2 sesje egzaminacyjne dla studentów Politechniki Koszalińskiej.
Rezultaty egzaminów certyfikacyjnych

pokazują, że wśród uczestników kursów lektoratowych jest grupa osób o wysokim poziomie biegłości językowej. Według ostatnio otrzymanej listy wyników z sesji listopadowej i grudniowej, aż 9 studentów (z 55 zdających) uzyskało ponad 900 punktów (na 990 możliwych do zdobycia), podczas gdy poziom zaawansowania B2 według skali Rady Europy (CEF) potwierdza uzyskanie co najmniej 785 punktów.

Najlepsze wyniki osiągnęli studenci:
Aneta Kamińska - 985 pkt.
Seweryn Strumiński - 975 pkt.
Bartłomiej Podress-Leszek – 940 pkt.
Patryk Krakowiak – 945 pkt.
Grzegorz Machaj – 925 pkt.
Bartosz Szkolnik - 915 pkt.
Sebastian Tobolski – 915 pkt.
Adrianna Bohdan-Kowalczuk – 900 pkt.
Ewelina Śmigielska – 900 pkt.

GRATULUJEMY!!!

Przypomnijmy, że poprzez stworzenie możliwości potwierdzenia umiejętności językowych na terenie Politechniki, SJO pragnie ułatwić naszym studentom start zawodowy.
TOEIC® Listening and Reading to obecnie najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy. To najważniejszy certyfikat językowy, który został stworzony na życzenie firm i pracodawców i odpowiada na ich potrzeby weryfikacji i certyfikacji zaawansowania w języku angielskim.