Nowy regulamin SJO 2016'

27 stycznia 2016r. wszedł w życie nowy regulamin Studium, w którym znalazł się dodatkowy punkt dot. kart kursów tj.:

"5. Karty kursów dla języków obcych dla wydziałów i instytutu, dla studiów pierwszego, drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są dostępne na stronie internetowej SJO."

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.